Pracownicy produkcyjni

Złożoność procesów produkcyjnych w przemyśle wydobywczo-przetwórczym wymaga od KGHM sprawnego działania w wielu branżach i technologiach. Firma nieustannie poszukuje specjalistów reprezentujących kwalifikacje, doświadczenie oraz wartości zgodne z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Zatrudnia również osoby wchodzące dopiero na rynek pracy, dla których zatrudnienie w przyjaznej i stawiającej na współdziałanie i bezpieczeństwo organizacji to szansa na zawodowy rozwój i stabilną przyszłość.