Jubileusz geologów

„60 lat doświadczeń inspiracją do nowych wyzwań” to tytuł dwudniowej konferencji jubileuszowej zorganizowanej z okazji 60-lecia odkrycia złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej zorganizowanej w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 09 Czerwiec, 2017

Geologia jest filarem produkcji górniczej: wskazuje i planuje możliwe kierunki rozwoju w oparciu o szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej górotworu, rozwiązuje także podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa i zagrożeń naturalnych. Wiedza na temat mineralogii i petrologii skał jest również podstawą przetwarzania wydobytych rud. W KGHM w obszarach geologii pracuje łącznie 200 osób.

- U zarania KGHM byli geolodzy i pozostają fundamentem działania KGHM do dzisiaj. Jako spadkobiercy wielkiego odkrycia zespołu naukowego prof. Jana Wyżykowskiego mamy przywilej czerpania z ich wiedzy, ale i obowiązek  poszukiwania nowych, własnych wyzwań badawczych. Oby współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. była nieustającą inspiracją dociekań naukowych – powiedział Piotr Walczak, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. otwierając konferencję.

Podczas  obrad, w pierwszym dniu Konferencji, prowadzonych w pięciu  sesjach plenarnych, referaty wygłoszą przedstawiciele nauk geologicznych ze środowisk akademickich, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz KGHM. Materiały z sesji zostaną opublikowane w  specjalnym wydaniu Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego.

 Jubileusz 60-lecia odkrycia złóż rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej jest  okazją do podsumowania obecnego stanu wiedzy geologicznej, jak i wytyczenia kierunków dalszych  działań geologicznych przy wsparciu najnowszej technologii.

Drugiego dnia konferencji (10.06.2017) jej uczestnicy wezmą  udział w sesji terenowej w zakładach górniczych. W jej trakcie będzie można prześledzić pełen profil geologiczny od stropu białego spągowca, przez miedzionośną serię złożową do pokładu najstarszej soli cechsztyńskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Informator okolicznościowy