Raporty bieżące

2019
2018
Grudzień
Data Tytuł Plik
20-12-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za listopad 2018 r. pdf 203 KB application/pdf
19-12-2018 Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Listopad
Data Tytuł Plik
29-11-2018 Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o.
22-11-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za październik 2018 r.
06-11-2018 Umowa handlowa z China Minmetals Nonferrous Metals Co. Ltd.
Październik
Data Tytuł Plik
22-10-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za wrzesień 2018 r.
17-10-2018 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
Wrzesień
Data Tytuł Plik
25-09-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za sierpień 2018 r.
07-09-2018 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 24 sierpnia 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
Sierpień
Data Tytuł Plik
24-08-2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
24-08-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za lipiec 2018 r.
03-08-2018 Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
Lipiec
Data Tytuł Plik
30-07-2018 Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
27-07-2018 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 6 lipca 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
23-07-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za czerwiec 2018 r.
18-07-2018 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
10-07-2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09-07-2018 Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 22 czerwca 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
06-07-2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
06-07-2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
Czerwiec
Data Tytuł Plik
28-06-2018 Decyzja federalna dotycząca projektu Ajax
26-06-2018 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2018 roku
25-06-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za maj 2018 r.
22-06-2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
13-06-2018 Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym
Maj
Data Tytuł Plik
30-05-2018 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.
25-05-2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25-05-2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
25-05-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za kwiecień 2018 r.
22-05-2018 Główne założenia Budżetu na 2018 rok
22-05-2018 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok
Kwiecień
Data Tytuł Plik
23-04-2018 Wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2018 r. pdf 362 KB application/pdf
23-04-2018 Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A. pdf 302 KB application/pdf
13-04-2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r.
11-04-2018 Zmiana w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
03-04-2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Marzec
Data Tytuł Plik
27-03-2018 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku
15-03-2018 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych 15 marca 2018 roku
10-03-2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
07-03-2018 Zmiana daty przekazania raportów okresowych za rok 2017
Luty
Data Tytuł Plik
21-02-2018 Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
15-02-2018 Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 15 marca 2018 r.
14-02-2018 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
14-02-2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Styczeń
Data Tytuł Plik
19-01-2018 Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych
19-01-2018 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018
2017
Grudzień
Data Tytuł Plik
15-12-2017 Decyzja dotycząca prowincjonalnego oraz federalnego pozwolenia środowiskowego dla projektu Ajax
01-12-2017 Zgoda Zarządu na zawarcie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Listopad
Data Tytuł Plik
09-11-2017 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
08-11-2017 Tekst jednolity Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
07-11-2017 Zgoda Zarządu na ustalenie warunków umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Październik
Data Tytuł Plik
27-10-2017 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
27-10-2017 Korekta osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej
13-10-2017 Informacja o skutkach awarii kotła odzysknicowego w Hucie Miedzi Głogów I
Wrzesień
Data Tytuł Plik
22-09-2017 Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
Lipiec
Data Tytuł Plik
27-07-2017 Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego
26-07-2017 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
24-07-2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Czerwiec
Data Tytuł Plik
30-06-2017 Zmiany zapisów w umowie kredytowej
27-06-2017 Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
26-06-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku
22-06-2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
22-06-2017 Zmiany w Statucie KGHM Polska Miedź S.A.
21-06-2017 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
21-06-2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
13-06-2017 Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
13-06-2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa
Maj
Data Tytuł Plik
31-05-2017 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
31-05-2017 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.
18-05-2017 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.
16-05-2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16-05-2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
11-05-2017 Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040
11-05-2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i wypłaty dywidendy w 2017 roku
Kwiecień
Data Tytuł Plik
28-04-2017 Różnice kursowe za I kwartał 2017 r.
Marzec
Data Tytuł Plik
31-03-2017 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku
Luty
Data Tytuł Plik
14-02-2017 Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
07-02-2017 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 3 lutego 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
03-02-2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Styczeń
Data Tytuł Plik
18-01-2017 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017
2016
Grudzień
Data Tytuł Plik
21-12-2016 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 7 grudnia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
13-12-2016 Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości zagranicznych aktywów górniczych
08-12-2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2016 roku
07-12-2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
07-12-2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
06-12-2016 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
Listopad
Data Tytuł Plik
25-11-2016 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17-11-2016 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 9 listopada 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
09-11-2016 Powołanie Członka Zarządu Spółki
09-11-2016 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 28 października 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
07-11-2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07-11-2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Październik
Data Tytuł Plik
28-10-2016 Korekta raportu bieżącego nr 33/2016
28-10-2016 Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
28-10-2016 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki
28-10-2016 Rezygnacja z delegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
Wrzesień
Data Tytuł Plik
29-09-2016 Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych
05-09-2016 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
02-09-2016 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Sierpień
Data Tytuł Plik
19-08-2016 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów
11-08-2016 Oddelegowanie dwóch członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych
Lipiec
Data Tytuł Plik
28-07-2016 Odstąpienie od realizacji Projektu budowy bloku gazowo-parowego w „Elektrowni Blachownia Nowa” sp. z o.o.
01-07-2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku
Czerwiec
Data Tytuł Plik
30-06-2016 Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
29-06-2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
28-06-2016 Dywidenda za 2015 rok
20-06-2016 Znacząca umowa handlowa
01-06-2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
01-06-2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
Maj
Data Tytuł Plik
17-05-2016 Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok i wypłaty dywidendy w 2016 roku
17-05-2016 Powierzenie Członkowi Zarządu funkcji I Wiceprezesa Zarządu
12-05-2016 Podpisanie Aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Marzec
Data Tytuł Plik
18-03-2016 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 15 marca 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
15-03-2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15-03-2016 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11-03-2016 Znacząca umowa handlowa
02-03-2016 Informacja o aktualizacji przeprowadzonych testów na utratę wartości
Luty
Data Tytuł Plik
26-02-2016 Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 23 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
23-02-2016 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11-02-2016 Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 3 lutego 2016 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
08-02-2016 Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
03-02-2016 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Styczeń
Data Tytuł Plik
22-01-2016 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
19-01-2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku
18-01-2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
18-01-2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
13-01-2016 Wyniki aktualizacji Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie
08-01-2016 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2016
2015
Grudzień
Data Tytuł Plik
30-12-2015 Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów
21-12-2015 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
21-12-2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
11-12-2015 Spełnienie się warunku zawartego w znaczącej umowie handlowej z Tele-Foniką Kable S.A.
Lipiec
Data Tytuł Plik
01-07-2015 Rozpoczęcie produkcji komercyjnej przez kopalnię Sierra Gorda
Czerwiec
Data Tytuł Plik
25-06-2015 Raport zasobowy
12-06-2015 Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
09-06-2015 Znacząca pożyczka pomiędzy spółkami zależnymi
03-06-2015 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maj
Data Tytuł Plik
25-05-2015 Zawarcie znaczącej umowy w Grupie Kapitałowej KGHM
08-05-2015 Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.
Kwiecień
Data Tytuł Plik
30-04-2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku
29-04-2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
29-04-2015 Dywidenda za rok 2014
15-04-2015 Podpisanie umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o.
10-04-2015 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku
09-04-2015 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015
02-04-2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 153 KB application/pdf
02-04-2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 95 KB application/pdf
Marzec
Data Tytuł Plik
24-03-2015 Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję pdf 218 KB application/pdf
24-03-2015 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
16-03-2015 Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję
16-03-2015 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
04-03-2015 Zmiana daty przekazania raportów okresowych
Styczeń
Data Tytuł Plik
26-01-2015 Polityka Dywidend
26-01-2015 Strategia na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040 roku
2014
Grudzień
Data Tytuł Plik
31-12-2014 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015
30-12-2014 Znacząca umowa handlowa z Tele-Fonika Kable S.A.
18-12-2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
02-12-2014 Zakończenie prac eksploracyjnych na obszarach koncesyjnych „Gaworzyce-Radwanice
01-12-2014 Umowa znacząca na sprzedaż walcówki miedzianej
Październik
Data Tytuł Plik
09-10-2014 Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
01-10-2014 Sierra Gorda: pierwszy transport koncentratu miedzi oraz ostateczne nakłady inwestycyjne
Wrzesień
Data Tytuł Plik
03-09-2014 Podpisanie Umowy Wspólników w ramach projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej
Sierpień
Data Tytuł Plik
05-08-2014 Wyrok Sądu Najwyższego Chile w sprawie dotyczącej pozwoleń środowiskowych dla projektu Sierra Gorda
01-08-2014 Podpisanie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Lipiec
Data Tytuł Plik
31-07-2014 Uruchomienie produkcji w kopalni Sierra Gorda w Chile
11-07-2014 Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego
10-07-2014 Zmiana dat przekazania raportów okresowych
01-07-2014 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 23 czerwca 2014 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 120 KB application/pdf
Czerwiec
Data Tytuł Plik
25-06-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2014 roku
24-06-2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 266 KB application/pdf
23-06-2014 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
23-06-2014 Dywidenda za rok 2013
18-06-2014 Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki pdf 1.4 MB application/pdf
pdf 364 KB application/pdf
13-06-2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Maj
Data Tytuł Plik
27-05-2014 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 236 KB application/pdf
27-05-2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 148 KB application/pdf
16-05-2014 Wybór przez pracowników osób do Rady Nadzorczej Spółki
12-05-2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12-05-2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Kwiecień
Data Tytuł Plik
24-04-2014 Zmiana daty przekazania raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014
04-04-2014 Transakcje na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Styczeń
Data Tytuł Plik
30-01-2014 Zmiana umowy znaczącej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA
27-01-2014 Wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
16-01-2014 Transakcja na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
16-01-2014 Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Grupa Azoty S.A.
15-01-2014 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2014
10-01-2014 Porozumienie o założeniach współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia
2013
Grudzień
Data Tytuł Plik
31-12-2013 Wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
31-12-2013 Otwarcie postępowania likwidacyjnego „BIOWIND” sp. z o.o.
31-12-2013 Informacja o kontynuacji prac w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce
30-12-2013 Podjęcie decyzji o zawieszeniu projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Blachownia
11-12-2013 Rozwiązanie spółki zależnej
06-12-2013 Wyrok Sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02-12-2013 Wyrok Sądu w sprawie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Listopad
Data Tytuł Plik
27-11-2013 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki
25-11-2013 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
Wrzesień
Data Tytuł Plik
23-09-2013 Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.
11-09-2013 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
09-09-2013 Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych dnia 2 września 2013 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
02-09-2013 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Sierpień
Data Tytuł Plik
30-08-2013 List intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złóż surowców chemicznych
06-08-2013 Wniesienie powództw o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia
02-08-2013 Znacząca umowa z Vale Canada Limited
Czerwiec
Data Tytuł Plik
27-06-2013 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 czerwca 2013 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 40 KB application/pdf
26-06-2013 Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.
25-06-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2013 roku
20-06-2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 167 KB application/pdf
19-06-2013 Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM II FIZAN
19-06-2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
19-06-2013 Dywidenda za rok 2012
19-06-2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Maj
Data Tytuł Plik
29-05-2013 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 pdf 39 KB application/pdf
23-05-2013 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 162 KB application/pdf
23-05-2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 75 KB application/pdf
16-05-2013 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
08-05-2013 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Kwiecień
Data Tytuł Plik
09-04-2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 pdf 36 KB application/pdf
03-04-2013 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Ecoren DKE Sp. z o.o.
Marzec
Data Tytuł Plik
28-03-2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14-03-2013 Wybór przez pracowników osób do Rady Nadzorczej Spółki
01-03-2013 Informacja o weryfikacji nakładów inwestycyjnych na projekt Sierra Gorda
Luty
Data Tytuł Plik
21-02-2013 Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
15-02-2013 Prognoza wyników na 2013 rok
11-02-2013 „Raport Techniczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w południowo-zachodniej Polsce” sporządzony przez Micon International Limited pdf 6.6 MB application/pdf
01-02-2013 Znacząca umowa na sprzedaż walcówki miedzianej
Styczeń
Data Tytuł Plik
28-01-2013 Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
23-01-2013 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2013
22-01-2013 Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch
2012
Grudzień
Data Tytuł Plik
28-12-2012 Przedłużenie okresu obowiązywania Listu Intencyjnego
Listopad
Data Tytuł Plik
23-11-2012 Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 listopada 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
22-11-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 21 listopada 2012 roku
21-11-2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 35 KB application/pdf
21-11-2012 Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki
12-11-2012 Podpisanie aneksu do umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Październik
Data Tytuł Plik
29-10-2012 Korekta prognozy wyników finansowych na 2012 rok pdf 33 KB application/pdf
24-10-2012 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 33 KB application/pdf
24-10-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 70 KB application/pdf
10-10-2012 Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za III kwartał 2012
Wrzesień
Data Tytuł Plik
20-09-2012 Raport dotyczący aktywów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w rejonie LGOM 2012-09-20 pdf 1.6 MB application/pdf
07-09-2012 Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki
07-09-2012 Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 3 września 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 17 KB application/pdf
05-09-2012 Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej
05-09-2012 Zawiązanie spółki celowej “Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o.
04-09-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 3 września 2012 roku
03-09-2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 35 KB application/pdf
03-09-2012 Zmiana w Radzie Nadzorczej Spółki
Sierpień
Data Tytuł Plik
07-08-2012 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 35 KB application/pdf
07-08-2012 Ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 3 września 2012 pdf 70 KB application/pdf
Lipiec
Data Tytuł Plik
26-07-2012 Tekst jednolity Statutu Spółki pdf 100 KB application/pdf
24-07-2012 Zmiana terminu publikacji raportu skonsolidowanego za II kwartał 2012
20-07-2012 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 34 KB application/pdf
20-07-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 70 KB application/pdf
19-07-2012 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
12-07-2012 Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pdf 97 KB application/pdf
10-07-2012 Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. na kolejną kadencję pdf 51 KB application/pdf
04-07-2012 Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
03-07-2012 Korekta raportu bieżącego nr 32/2012 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
03-07-2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02-07-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 roku
Czerwiec
Data Tytuł Plik
29-06-2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 123 KB application/pdf
28-06-2012 Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
28-06-2012 Dywidenda za rok 2011
27-06-2012 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
Maj
Data Tytuł Plik
29-05-2012 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 128 KB application/pdf
29-05-2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 76 KB application/pdf
29-05-2012 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Kwiecień
Data Tytuł Plik
27-04-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 25 kwietnia 2012 roku
27-04-2012 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 25 kwietnia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 25 KB application/pdf
25-04-2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 46 KB application/pdf
25-04-2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
24-04-2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
04-04-2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 pdf 34 KB application/pdf
02-04-2012 Wykonanie opcji zakupu dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM Ajax Mining Inc.
Marzec
Data Tytuł Plik
29-03-2012 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 37 KB application/pdf
29-03-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 70 KB application/pdf
27-03-2012 Prognoza wyników na 2012 rok
08-03-2012 Znacząca umowa zawarta przez spółkę zależną
05-03-2012 Nabycie 100% akcji spółki Quadra FNX
05-03-2012 Zawarcie znaczących umów, nabycie znaczących aktywów w Grupie Kapitałowej KGHM
Luty
Data Tytuł Plik
29-02-2012 Zgoda Ministra Przemysłu Kanady
22-02-2012 Zatwierdzenie przez Sąd transakcji nabycia Quadra FNX Mining Ltd
20-02-2012 Zgoda akcjonariuszy Quadra FNX Mining Ltd
Styczeń
Data Tytuł Plik
27-01-2012 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 38 KB application/pdf
24-01-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 stycznia 2012 roku
19-01-2012 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
19-01-2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 60 KB application/pdf
18-01-2012 Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki pdf 422 KB application/pdf
12-01-2012 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2012
04-01-2012 Brak sprzeciwów urzędów ochrony konkurencji Kanady i USA na nabycie akcji Quadra FNX Mining Ltd
2011
Grudzień
Data Tytuł Plik
21-12-2011 Wyniki Bankowego Studium Wykonalności projektu Ajax w Kanadzie
21-12-2011 Korekta prognozy wyników finansowych na 2011 rok pdf 21 KB application/pdf
20-12-2011 Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals Corporation
16-12-2011 Zbycie akcji spółki Telefonia DIALOG S.A.
09-12-2011 Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię S.A. nad Telefonią DIALOG S.A.
06-12-2011 Umowa dotycząca nabycia akcji spółki Quadra FNX Mining Ltd.
02-12-2011 Tekst jednolity Statutu Spółki pdf 100 KB application/pdf
Listopad
Data Tytuł Plik
29-11-2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
15-11-2011 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 63 KB application/pdf
15-11-2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 70 KB application/pdf
09-11-2011 Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.
Październik
Data Tytuł Plik
24-10-2011 UOKiK wyraził zgodę na zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.
24-10-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 20 października 2011roku
21-10-2011 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 20 października 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 31 KB application/pdf
20-10-2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
20-10-2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 116 KB application/pdf
04-10-2011 Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku
04-10-2011 Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 36/2011 oraz uchwały nr 38/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku
Wrzesień
Data Tytuł Plik
29-09-2011 Zawarcie z Netia S.A. warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji spółki Telefonia DIALOG S.A.
22-09-2011 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 153 KB application/pdf
22-09-2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 73 KB application/pdf
21-09-2011 Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki
05-09-2011 Korekta prognozy wyników finansowych na 2011 rok pdf 46 KB application/pdf
Sierpień
Data Tytuł Plik
30-08-2011 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia
Lipiec
Data Tytuł Plik
25-07-2011 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
Czerwiec
Data Tytuł Plik
30-06-2011 KGHM Polska Miedź S.A. podpisała umowę sprzedaży akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.
21-06-2011 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 15 czerwca 2011 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 51 KB application/pdf
17-06-2011 Korekta raportu bieżącego nr 16/2011- Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16-06-2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15 czerwca 2011roku
16-06-2011 Znacząca umowa
16-06-2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 451 KB application/pdf
15-06-2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
15-06-2011 Dywidenda za rok 2010
Maj
Data Tytuł Plik
30-05-2011 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki KGHM Kupferhandelsges.m.b.H.
26-05-2011 Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 pdf 47 KB application/pdf
20-05-2011 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 47 KB application/pdf
20-05-2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 75 KB application/pdf
17-05-2011 Proponowane terminy dywidendy
13-05-2011 Wybór członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki
12-05-2011 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Kwiecień
Data Tytuł Plik
11-04-2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 pdf 31 KB application/pdf
Marzec
Data Tytuł Plik
23-03-2011 Nabycie akcji TAURON Polska Energia S.A.
Luty
Data Tytuł Plik
04-02-2011 Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
Styczeń
Data Tytuł Plik
31-01-2011 Prognoza wyników na 2011 rok
19-01-2011 Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.
05-01-2011 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2011
2010
Grudzień
Data Tytuł Plik
30-12-2010 Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch
21-12-2010 Zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A.
17-12-2010 Transakcja na akcjach KGHM Polska Miedź S.A. - art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
06-12-2010 Korekta prognozy wyników finansowych na 2010 rok pdf 42 KB application/pdf
Listopad
Data Tytuł Plik
22-11-2010 Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku
19-11-2010 Zmiany w Zarządzie
03-11-2010 Znacząca umowa z China Minmetals Corporation
Październik
Data Tytuł Plik
15-10-2010 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
12-10-2010 Podpisanie Umowy joint venture z Abacus Mining and Exploration Corporation
Wrzesień
Data Tytuł Plik
30-09-2010 Aneks do umowy z partnerem zagranicznym
06-09-2010 Korekta prognozy wyników finansowych na 2010 rok pdf 45 KB application/pdf
Lipiec
Data Tytuł Plik
30-07-2010 Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG
06-07-2010 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki FADROMA SERWIS REMONTY Sp. z o.o.
Czerwiec
Data Tytuł Plik
23-06-2010 Nabycie akcji Tauron Polska Energia S.A.
12-06-2010 Deklaracja nabycia akcji Tauron Polska Energia S.A.
Maj
Data Tytuł Plik
21-05-2010 Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 17 maja 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
19-05-2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 17 maja 2010 roku
18-05-2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 158 KB application/pdf
17-05-2010 Powołanie Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
17-05-2010 Dywidenda za rok 2009
10-05-2010 Umowa Programu Emisji Obligacji
05-05-2010 Znacząca umowa
04-05-2010 Podpisanie Umowy z partnerem zagranicznym
Kwiecień
Data Tytuł Plik
20-04-2010 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 160 KB application/pdf
20-04-2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 75 KB application/pdf
16-04-2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15-04-2010 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2009 rok
08-04-2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009 pdf 32 KB application/pdf
Luty
Data Tytuł Plik
18-02-2010 Szacunkowy wynik Spółki w 2009 roku
17-02-2010 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
02-02-2010 Tekst jednolity Statutu Spółki pdf 97 KB application/pdf
01-02-2010 Budżet Spółki na 2010 rok
Styczeń
Data Tytuł Plik
21-01-2010 Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A.
21-01-2010 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2010
15-01-2010 Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
12-01-2010 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Skarb Państwa
08-01-2010 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2009
Grudzień
Data Tytuł Plik
28-12-2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki KGHM CONGO S.P.R.L.
22-12-2009 Zakończenie notowania Globalnych Kwitów Depozytowych (“GDR”)
15-12-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 9 grudnia 2009 roku
09-12-2009 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 59 KB application/pdf
02-12-2009 Znacząca umowa
Listopad
Data Tytuł Plik
20-11-2009 Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
12-11-2009 Korekta projekcji wyników Spółki na 2009 rok
06-11-2009 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 42 KB application/pdf
05-11-2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. pdf 71 KB application/pdf
04-11-2009 Likwidacja spółki zależnej
Wrzesień
Data Tytuł Plik
18-09-2009 Wypowiedzenie umowy depozytowej i zamiar zakończenia programu GDR-ów
Sierpień
Data Tytuł Plik
25-08-2009 Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 sierpnia 2009 roku
25-08-2009 Tekst jednolity Statutu Spółki pdf 94 KB application/pdf
24-08-2009 Zmiany w Zarządzie
24-08-2009 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Korekty Budżetu na rok 2009
10-08-2009 Ogłoszenie strajku ostrzegawczego przez Organizacje Związkowe
03-08-2009 Rejestracja zmian w Statucie Spółki pdf 61 KB application/pdf
Lipiec
Data Tytuł Plik
20-07-2009 Powołanie Prezesa Zarządu
Czerwiec
Data Tytuł Plik
17-06-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 16 czerwca 2009 roku
16-06-2009 Dywidenda za rok 2008
16-06-2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku pdf 106 KB application/pdf
15-06-2009 Powołanie Zarządu na nową kadencję
15-06-2009 Rezygnacja z ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu kolejnej kadencji
05-06-2009 Projekt Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
05-06-2009 Zmiana rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008
01-06-2009 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - zasada II.1.4
Maj
Data Tytuł Plik
29-05-2009 Znacząca umowa
15-05-2009 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 137 KB application/pdf
15-05-2009 Informacja Zarządu Spółki
14-05-2009 Aktualizacja projekcji wyników finansowych Spółki
12-05-2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad pdf 70 KB application/pdf
12-05-2009 Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2008 pdf 73 KB application/pdf
05-05-2009 Porozumienie z organizacjami związkowymi
Kwiecień
Data Tytuł Plik
20-04-2009 Informacja Zarządu
17-04-2009 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2008 rok
06-04-2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008 pdf 38 KB application/pdf
Marzec
Data Tytuł Plik
16-03-2009 Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku
Luty
Data Tytuł Plik
23-02-2009 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu na 2009 rok
23-02-2009 Zatwierdzenie "Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018" przez Radę Nadzorczą Spółki
05-02-2009 Zmiana terminów przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok
Styczeń
Data Tytuł Plik
27-01-2009 Rejestracja zmian kapitału zakładowego PeBeKa S.A.
26-01-2009 Informacja Zarządu
15-01-2009 Nabycie udziałów Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej Sp. z o.o. przez KGHM Ecoren S.A.
12-01-2009 Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2009
09-01-2009 Rozwiązanie umów na dostawę gazu pomiędzy ”Energetyka” sp. z o.o. i PGNiG S.A.
06-01-2009 Nabycie udziałów spółki „Biowind” Sp. z o.o. przez „Energetyka” sp. z o.o.
2008
Grudzień
Data Tytuł Plik
18-12-2008 Nabycie akcji Polkomtel S.A. od TDC Mobile International A/S (TDC A/S)
Listopad
Data Tytuł Plik
25-11-2008 Rejestracja zmian kapitału zakładowego KGHM LETIA S.A.
21-11-2008 Zniesienie zabezpieczenia na akcjach Polkomtel S.A.
06-11-2008 Przeniesienie własności udziałów Petrotel Sp. z o.o. na rzecz Telefonii DIALOG S.A.
Październik
Data Tytuł Plik
23-10-2008 Informacja o decyzjach Zarządu w sprawie programów podniesienia efektywności i oszczędności
06-10-2008 Ogłoszenie upadłości spółki Vivid.pl S.A.
Wrzesień
Data Tytuł Plik
30-09-2008 Objęcie przez POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. udziałów w nowo utworzonej spółce
24-09-2008 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Vivid.pl S.A.
22-09-2008 Warunkowa umowa nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o. przez Telefonię DIALOG S.A.
05-09-2008 Rejestracja zmian kapitału zakładowego PeBeKa S.A.
Sierpień
Data Tytuł Plik
28-08-2008 Zbycie przez KGHM Polska Miedź S.A. udziałów MINOVA-KSANTE Spółka z o.o.
12-08-2008 Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku
08-08-2008 Umowa z Wieland Werke AG
Lipiec
Data Tytuł Plik
03-07-2008 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 26 czerwca 2008 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. pdf 40 KB application/pdf
01-07-2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2008 roku
Czerwiec
Data Tytuł Plik
26-06-2008 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 86 KB application/pdf
26-06-2008 Powołanie Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję
26-06-2008 Dywidenda za rok 2007
11-06-2008 Rejestracja zmian kapitału zakładowego „Energetyka” sp. z o.o.
Maj
Data Tytuł Plik
21-05-2008 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 108 KB application/pdf
21-05-2008 Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2007 pdf 58 KB application/pdf
16-05-2008 Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wysokości dywidendy
16-05-2008 Wybór Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników
16-05-2008 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ z 14 czerwca 2006 r.
14-05-2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
06-05-2008 Proponowane daty dywidendy
06-05-2008 Objęcie przez PHP „Mercus” sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale spółki PU „Mercus Serwis” Sp.z o.o.
Kwiecień
Data Tytuł Plik
25-04-2008 Korekta raportu nr 26/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
24-04-2008 Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 kwietnia 2008 roku
23-04-2008 Zmiany w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
22-04-2008 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2008 roku
18-04-2008 Informacje dotyczące osoby powołanej przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 17 kwietnia 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu
17-04-2008 Powołanie Prezesa Zarządu
09-04-2008 Rejestracja zmian kapitału zakładowego Telefonii DIALOG S.A.
Marzec
Data Tytuł Plik
27-03-2008 Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
27-03-2008 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Budżetu na 2008 rok
20-03-2008 Znacząca umowa z Glencore International AG
18-03-2008 Znacząca umowa z KGHM Polish Copper Ltd.
12-03-2008 Wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
04-03-2008 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
Luty
Data Tytuł Plik
29-02-2008 Korekta informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r.
19-02-2008 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 14 lutego 2008 r.
15-02-2008 Ukończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A.
15-02-2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14 lutego 2008
14-02-2008 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
14-02-2008 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
14-02-2008 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” - zasada dotycząca kandydatur do Rady Nadzorczej
13-02-2008 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
11-02-2008 Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Styczeń
Data Tytuł Plik
30-01-2008 Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable S.A.
17-01-2008 Zmiany w składzie Zarządu
16-01-2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007 pdf 161 KB application/pdf
14-01-2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
11-01-2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad
03-01-2008 Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową. Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2008
2007
Grudzień
Data Tytuł Plik
05-12-2007 Decyzja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca spółki Telefonia Dialog S.A.
Listopad
Data Tytuł Plik
30-11-2007 Ustalenie dnia wypłaty akcjonariuszom Spółki drugiej raty dywidendy za rok 2006
28-11-2007 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie apelacji KGHM Polska Miedź S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18 września 2007 r. o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ z dnia 9 lipca 2007 r.
09-11-2007 Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego 6 listopada 2007 roku
06-11-2007 Zmiany w składzie Zarządu
Październik
Data Tytuł Plik
23-10-2007 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 18 października 2007 r.
19-10-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18 października 2007
18-10-2007 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18-10-2007 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
16-10-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki "Zagłębie" Lubin Sportowa Spółka Akcyjna
11-10-2007 Wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 września 2007 r.
09-10-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA Spółka Akcyjna
Wrzesień
Data Tytuł Plik
24-09-2007 Nabycie udziałów Polskiego Centrum Promocji Miedzi spółka z o.o.
18-09-2007 Wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
17-09-2007 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
11-09-2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
06-09-2007 Oddalenie zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie wstrzymania wypłaty drugiej części dywidendy
05-09-2007 Rejestracja spółki KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny spółka akcyjna.
Sierpień
Data Tytuł Plik
30-08-2007 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą korekty Budżetu na rok 2007
21-08-2007 Korekta budżetu na 2007 rok
14-08-2007 Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy
07-08-2007 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia
06-08-2007 Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2007 r.
Lipiec
Data Tytuł Plik
30-07-2007 Objęcie akcji nowej emisji w spółce “Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna
20-07-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Avista Media Sp.z o.o.(poprzednio Tele Video Media Sp. z o.o.)
13-07-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 9 lipca 2007
10-07-2007 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09-07-2007 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2007 r.
09-07-2007 Informacja dotycząca korekty dywidendy za rok obrotowy 2006
02-07-2007 Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce
Czerwiec
Data Tytuł Plik
28-06-2007 Rejestracja zmiany kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali "Łabędy" S.A.
05-06-2007 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
01-06-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2007 - korekta
01-06-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 maja 2007
01-06-2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
Maj
Data Tytuł Plik
31-05-2007 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2007 roku
31-05-2007 Dywidenda za rok 2006
29-05-2007 Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych wspierających Strategię firmy
17-05-2007 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Skarb Państwa
07-05-2007 Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki
Kwiecień
Data Tytuł Plik
27-04-2007 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18-04-2007 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2006 rok
16-04-2007 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 11 kwietnia 2007 r.
16-04-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 11 kwietnia 2007
13-04-2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
13-04-2007 Proponowane daty dywidendy
12-04-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego KGHM Ecoren S.A.
11-04-2007 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
11-04-2007 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku
Marzec
Data Tytuł Plik
27-03-2007 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały ZWZ
22-03-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego „Energetyka” sp. z o.o.
19-03-2007 Wybór Audytora
12-03-2007 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
12-03-2007 Znacząca umowa z KGHM Polish Copper Ltd.
12-03-2007 Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego pdf 400 KB application/pdf
06-03-2007 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad
06-03-2007 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
01-03-2007 Wyroki Sądu Apelacyjnego w sprawach dotyczących uchylenia uchwał ZWZ
Luty
Data Tytuł Plik
02-02-2007 Przeniesienie własności udziałów Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.
Styczeń
Data Tytuł Plik
31-01-2007 Rejestracja zmian kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna
19-01-2007 Znacząca umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH
17-01-2007 Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały ZWZ
17-01-2007 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011 oraz Budżetu na 2007 rok
16-01-2007 Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2006 pdf 159 KB application/pdf
09-01-2007 Znacząca umowa z Tele-Fonika Kable S.A.
05-01-2007 Daty przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
2006
Grudzień
Data Tytuł Plik
28-12-2006 Zawarcie znaczącej umowy
22-12-2006 Sprzedaż akcji KGHM Polska Miedź S.A. o wartości poniżej 5000 EUR
05-12-2006 Zatwierdzenie "Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007 – 2016" przez Radę Nadzorczą Spółki
Listopad
Data Tytuł Plik
09-11-2006 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Tele Video Media Sp. z o.o.
Październik
Data Tytuł Plik
30-10-2006 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 24 października 2006 r.
26-10-2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24 października 2006
24-10-2006 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
24-10-2006 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2006 roku
20-10-2006 Nabycie przez Telefonię DIALOG S.A. akcji spółki Vivid.pl SA
19-10-2006 Postanowienie Sądu o dokonaniu zmian w Statucie Spółki
13-10-2006 Złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostki pośrednio zależnej
06-10-2006 Umowa z Glencore International AG
Wrzesień
Data Tytuł Plik
29-09-2006 Decyzja Zarządu w sprawie przerwania procesu sprzedaży DIALOG S.A.
22-09-2006 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
19-09-2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
12-09-2006 Umowa z Trafigura Beheer B.V. Amsterdam
11-09-2006 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
Sierpień
Data Tytuł Plik
22-08-2006 Rejestracja zmiany kapitału zakładowego PeBeKa S.A.
17-08-2006 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.
11-08-2006 Umowa z KGHM Polish Copper Ltd.
11-08-2006 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
11-08-2006 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki KGHM Cuprum Sp. z o.o.-CBR
08-08-2006 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.
08-08-2006 Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej
04-08-2006 Nabycie przez Telefonię DIALOG S.A. udziałów spółki Tele Video Media Sp. z o.o.
04-08-2006 Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2006 r.
Lipiec
Data Tytuł Plik
27-07-2006 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
14-07-2006 Korekta budżetu na rok 2006
Czerwiec
Data Tytuł Plik
20-06-2006 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
20-06-2006 Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ zwołanym na dzień 31 maja 2006 roku i kontynuowanym w dniu 14 czerwca 2006 r.
19-06-2006 Dywidenda za 2005 rok
14-06-2006 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2006 roku
14-06-2006 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki “Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna
02-06-2006 Zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02-06-2006 Informacje dotyczące Członka Zarządu VI kadencji, powołanego 31maja 2006 roku
Maj
Data Tytuł Plik
31-05-2006 Powołanie Zarządu na nową kadencję
31-05-2006 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały ZWZ
12-05-2006 Sprzedaż akcji przez Członka Zarządu
10-05-2006 Dywidenda z Polkomtel S.A.
05-05-2006 Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
Kwiecień
Data Tytuł Plik
28-04-2006 Projekty uchwał
14-04-2006 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
14-04-2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
06-04-2006 Ogłoszenie upadłości Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód AQUAKONRAD S.A. w likwidacji
Marzec
Data Tytuł Plik
23-03-2006 Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego pdf 286 KB application/pdf
10-03-2006 Zawarcie znaczącej umowy
06-03-2006 Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych do składu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. dnia 24.02.2006 r.
03-03-2006 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHP "Mercus " Sp. z o.o.
Luty
Data Tytuł Plik
28-02-2006 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 r.
27-02-2006 Uchylenie zawieszenia w czynnościach Wiceprezesa Zarządu
24-02-2006 Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.
13-02-2006 Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.
09-02-2006 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 31.01.2006 r.
08-02-2006 Porozumienie z Organizacjami Związkowymi
06-02-2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 31 stycznia 2006
Styczeń
Data Tytuł Plik
31-01-2006 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
31-01-2006 Treść uchwal podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2006 r.
30-01-2006 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30-01-2006 Budżet Spółki na 2006 rok
27-01-2006 Daty przekazywania raportów okresowych w 2006 r.
20-01-2006 Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2005 pdf 70 KB application/pdf
13-01-2006 Zbycie znacznego pakietu akcji
06-01-2006 Umowa z KGHM Polish Copper Ltd.
03-01-2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść projektów uchwał
2005
Grudzień
Data Tytuł Plik
30-12-2005 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad
28-12-2005 Umowa z Tele-Fonika Kable S.A.
28-12-2005 Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej
22-12-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego Telefonii DIALOG S.A.
19-12-2005 Zawieszenie członków Zarządu Spółki
16-12-2005 Umowa z MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH w Hettstedt
06-12-2005 Porozumienie pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Telefonią Dialog S.A.
Listopad
Data Tytuł Plik
22-11-2005 Znaczne pakiety akcji
08-11-2005 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
Październik
Data Tytuł Plik
21-10-2005 Budżet na 2005 rok – aktualizacja
20-10-2005 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2005
06-10-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.
05-10-2005 Połączenie jednostek zależnych
05-10-2005 Znaczne pakiety akcji
Wrzesień
Data Tytuł Plik
16-09-2005 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2005
13-09-2005 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą korekty Budżetu na rok 2005 i założeń do Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009
06-09-2005 Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Sierpień
Data Tytuł Plik
30-08-2005 Korekta budżetu na rok 2005 i Założenia do Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2005-2009
04-08-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
03-08-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Energetyka sp. z o.o.
Lipiec
Data Tytuł Plik
19-07-2005 Wpis zmian w Statucie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pdf 193 KB application/pdf
13-07-2005 Nabycie znacznego pakietu akcji
08-07-2005 Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
06-07-2005 Rejestracja zmiany kapitału zakładowego Warszawskiej Fabryki Platerów Hefra Spółka Akcyjna
Czerwiec
Data Tytuł Plik
29-06-2005 Informacje dotyczące nowego Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu Spółki dnia 23.06.2005 r.
28-06-2005 Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 15.06.2005 r.
24-06-2005 Zmiany w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.
22-06-2005 Program kwitów depozytowych
22-06-2005 Akcjonariusze posiadający 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 15 czerwca 2005 r.
16-06-2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
16-06-2005 Dywidenda za 2004 r.
16-06-2005 Uchwały ZWZA 15 czerwca 2005 r. pdf 116 KB application/pdf
13-06-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
08-06-2005 Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce
03-06-2005 Transakcja między podmiotami powiązanymi
Maj
Data Tytuł Plik
25-05-2005 Wybór Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników
25-05-2005 Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
25-05-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki ZANAM-LEGMET Spółka z o.o.
24-05-2005 Wybór Członka Zarządu wybieranego przez pracowników
20-05-2005 Nabycie udziałów PHP"MERCUS" spółka z o.o. od KGHM Metale S.A.
16-05-2005 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie pdf 112 KB application/pdf
12-05-2005 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
Kwiecień
Data Tytuł Plik
27-04-2005 Propozycje dotyczące terminów dywidendy
27-04-2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie – termin i porządek obrad
15-04-2005 Nabycie akcji PeBeKa S.A. od DSI S.A.
15-04-2005 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2004 r.
11-04-2005 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
Marzec
Data Tytuł Plik
31-03-2005 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o umorzeniu postępowania w sprawie VAT
21-03-2005 Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego
18-03-2005 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
17-03-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
17-03-2005 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2004 r.
16-03-2005 Darowizna dla MCZ S.A.
15-03-2005 Propozycja wypłaty dywidendy
Styczeń
Data Tytuł Plik
27-01-2005 Daty przekazywania raportów okresowych w 2005 r.
24-01-2005 Zawarcie znaczącej umowy
19-01-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PHU "Lubinpex" Sp. z o.o.
11-01-2005 Zawarcie znaczącej umowy
06-01-2005 Wygaśnięcie umowy
06-01-2005 Zawarcie znaczącej umowy
05-01-2005 Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania akcji przez Deutsche Bank Trust Company Americas
04-01-2005 Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki INTERFERIE Spółka Akcyjna