Stosowanie ładu korporacyjnego

Uchwałą z dnia 13 października 2015 r. Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. KGHM Polska Miedź S.A. stosuje znowelizowany zbiór zasad korporacyjnego w następujący sposób:

 INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. REKOMENDACJI I ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
(Zasada Szczegółowa I.Z.1.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 roku

W 2019 roku Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje i zasady warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie dobrych praktyk spółek giełdowych, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

2019 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 108, PDF 6,2 MB)

Oświadczenia KGHM o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego z lat wcześniejszych można znaleźć poniżej.

Archiwum

NAZWAWAGA
2018 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 96, PDF 5,3 MB) PDF 5,3 MB 
2017 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 93, PDF 7 MB) PDF 7 MB 
2017 Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW PDF 91 KB 
2016 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 77) PDF 9,6 MB 
2015 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 139) PDF 8,5 MB 
2014 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 192) PDF 8,3 MB 
2013 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 208) PDF 7 MB 
2012 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 214) PDF 3,6 MB 
2011 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 171) PDF 5,3 MB 
2010 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 146) PDF 3,6 MB 
2009 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 112) PDF 3 MB 
2008 Oświadczenie o zastosowaniu zasad ładu korporacyjnego (strona 37) PDF 509 KB 
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku PDF 93 KB 
Oświadczenie z 12 marca 2007  PDF 401 KB 
Oświadczenie z 23 marca 2006  PDF 287 KB 
Oświadczenie z 21 marca 2005  PDF 334 KB 
Oświadczenie z 10 marca 2004 

PDF 325 KB 
PDF 265 KB 

Oświadczenie z 30 czerwca 2003  PDF 332 KB 
Inne raporty dot. ładu korporacyjnego: