Leszek Hajdacki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

  • Wyższe techniczne – Uniwersytet Zielonogórski, Zarządzanie strategiczne i finanse.
  • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie o kierunku Zarządzanie Biznesem.
  • Studia Podyplomowe na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
  • Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
  • Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

  • Od 1978 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, począwszy od stanowiska elektromontera, starszego specjalisty ds. rozliczeń kosztów energii elektrycznej, obecnie starszy inspektor ds. normowania – zastępca głównego inżyniera.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 2002-2011.
  • Prezes Fundacji Polska Miedź w latach 2004-2006.
  • Od stycznia 2001 roku Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego O/ZG „Rudna”.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.- od 2016 r.