Józef Czyczerski

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

  • Średnie techniczne.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

  • Od 1979 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG „Rudna”, elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. z wyboru pracowników w latach 1999-2011.
  • Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., - od 2016 r.