Bogusław Szarek

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

  • Średnie techniczne 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

  • Od 1982 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych.
  • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice -Sieroszowice”.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wyboru pracowników, poprzedniej kadencji – od 21 listopada 2012 r.
  • Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,  –  2016 r.- Sekretarz Rady Nadzorczej