Obligatariusze

Obligacje KGHM Polska Miedź S.A. serii A i B

Szczegóły dotyczące obligacji

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki SA., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”). W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje Serii B. 

Emitent KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Rynki Catalyst ASO GPW, ASO BS
Rodzaj instrumentu obligacje na okaziciela serii A i B
Wartość emisji 2.000.000.000 zł
Oprocentowanie Obligacje serii A: WIBOR6M plus marża 1,18%
Obligacje serii B: WIBOR6M plus marża 1,65%
Zabezpieczenie brak

Obligacje serii A

Data przydziału obligacji: 27.06.2019 r.

Liczba oferowanych obligacji: 400.000

Liczba przydzielonych obligacji: 400.000 szt. 

Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 zł

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł

Łączna wartość Obligacji wynosi 400.000.000 zł

Oprocentowanie: WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 1,18% w skali roku 

Podporządkowanie: brak

Kowenanty finansowe: brak

Wykup Obligacji: 27.06.2024 r.  

Cel emisji nie został określony. 

Dokumenty:

Nota informacyjna Serii A

Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy

Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy

Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy

 

Obligacje serii B

Data przydziału obligacji: 27.06.2019 r.

Liczba oferowanych obligacji: 1.600.000

Liczba przydzielonych obligacji: 1.600.000 szt. 

Wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000 zł

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000 zł

Łączna wartość Obligacji wynosi 1.600.000.000 zł

Oprocentowanie: WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 1,65% w skali roku 

Podporządkowanie: brak

Kowenanty finansowe: brak

Wykup Obligacji: 27.06.2029 r.  

Cel emisji nie został określony.

Dokumenty:

Nota informacyjna Serii B

Tabela odsetkowa - I okres odsetkowy

Tabela odsetkowa - II okres odsetkowy

Tabela odsetkowa - III okres odsetkowy

 

Prezentacja (debiut)

Senior notes KGHM International

W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM International Ltd).  KGHM International Ltd skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.

Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 17/201519/2015.

Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.