Obligatariusze

W dniu 15 czerwca 2015 roku zostały w pełni odkupione obligacje ze stałym kuponem 7,75% o wartości nominalnej 500 mln USD wyemitowane w roku 2011 w ramach prywatnej oferty przez Quadrę Mining Ltd. (obecnie KGHM International Ltd).  KGHM International Ltd skorzystał z prawa wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji po cenie nominalnej powiększonej o premię w wysokości 3,875%.

Dodatkowe informacje o wykupie obligacji senior notes zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 17/201519/2015.

Aby przejść do archiwalnych materiałów, kliknij tutaj.