Akcjonariat Obywatelski

KGHM Polska Miedź S.A. była uczestnikiem programu Akcjonariat Obywatelski. Angażowała się i wciąż kontynuuje działania służące wzmocnieniu społecznej świadomości i akceptacji zasad oraz mechanizmów gospodarki rynkowej, w tym rynku kapitałowego.

Akcjonariat Obywatelski to program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa z najważniejszymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym oraz spółkami giełdowymi.

Program zapoczątkowany został przy okazji debiutów giełdowych spółek:

  • PZU
  • Tauron Polska Energia
  • oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Pierwotnym celem Akcjonariatu Obywatelskiego było ułatwienie inwestorom indywidulanym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie.

Pierwotnym celem Akcjonariatu Obywatelskiego było ułatwienie inwestorom indywidulanym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie, poprzez ustalenie maksymalnego pułapu liczby akcji, na jakie może zapisać się jedna osoba.

Dziś jest to już rozbudowany program edukacyjny oparty na szkoleniach i warsztatach prowadzonych w całym kraju, współpracy z uczelniami wyższymi oraz platformie e-learningowej, z której korzystać mogą zarówno osoby dopiero mające zamiar inwestować na giełdzie, jak i bardziej dojrzali inwestorzy indywidualni.