Dlaczego inwestować w KGHM?

KGHM jest jednym ze światowych liderów w sektorze wydobywczym oraz w przetwarzaniu miedzi. Działamy w państwach o stabilnym systemie politycznym i gospodarczym, a naszej wysokiej jakości złoża, projekty oraz doświadczona kadra kierownicza gwarantują wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy przez najbliższe kilkanaście lat.

Powody, dla których warto inwestować w akcje KGHM:

Jakość aktywów

 • Nasze aktywa produkcyjne w Polsce (ponad połowa produkcji w Grupie KGHM) funkcjonują na jednym z największych na świecie złóż miedzi, charakteryzującym się długą perspektywą działalności (30-40 lat).
 • Nasz najważniejszy projekt w Chile - Sierra Gorda, ma przewidywany okres eksploatacji złoża wynoszący 24 lata dla obecnego złoża z możliwością wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż.

Doświadczona kadra zarządzająca

 • Nasza kadra zarządzająca posiada duże doświadczenie oraz udokumentowane kompetencje w realizowaniu projektów, jak również dużą wiedzę o branży górniczo-hutniczej.
 • Dysponujemy również doświadczonymi zespołami ekspertów we wszystkich dziedzinach górnictwa i hutnictwa, działającymi w Europie i w obu Amerykach, dzięki którym otrzymujemy niezbędne wsparcie do budowania wartości Spółki.
  zobacz więcej

Dywersyfikacja geograficzna i operacyjna

 • Nasze aktywa zlokalizowane są w stabilnych polityczno-ekonomicznie krajach, które przyjazne są rozwojowi górnictwa.
 • Nasze kopalnie odkrywkowe i głębinowe zlokalizowane na trzech kontynentach, w czterech różnych państwach (Polska, Kanada, USA i Chile)
  zobacz więcej

Dynamiczny profil projektów 

 • Nasze projekty zasobowe charakteryzują się nie tylko zdywersyfikowanym profilem geograficznym i geologicznym, ale również niskimi kosztami produkcji, co gwarantuje nam wysoką stopę zwrotu z inwestycji w długim horyzoncie czasowym.
 • Intensywna eksploracja typu ‘brownfield’ w rejonach sąsiadujących aktywom produkcyjnym KGHM doprowadziła już do zwiększenia poziomu udokumentowanych zasobów. Naszym celem jest kontynuowanie tej działalności tak, aby zbudować portfel aktywów gwarantujących zyskowną działalność KGHM w przyszłości.
  zobacz więcej