Archiwum

2020
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
23-06-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (WOOD’s)
pdf 4.6 MB Prezentacja inwestorska (WOOD’s)
15-05-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (BofA)
pdf 4.7 MB Prezentacja inwestorska, Bank of America, 14 maja 2020
14-04-2020
Prezentacja
IR Release (COVID-19)
pdf 836 KB KGHM IR Release COVID-19
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2020
Prezentacja
Wyniki 3M'20
pdf 3.5 MB KGHM Q1 2020 Prezentacja wynikowa
13-05-2020
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
pdf 1000 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
2019
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-03-2020
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2019 rok
pdf 3.5 MB KGHM Q4 2019 Prezentacja wynikowa
17-03-2020
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
17-03-2020
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2019:
17-03-2020
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
pdf 382 KB Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
17-03-2020
Raport finansowy
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
pdf 1.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
17-03-2020
Raport finansowy
Raport roczny R 2019:
17-03-2020
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 387 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
pdf 1.4 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
05-12-2019
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (WOOD's)
pdf 3.2 MB Prezentacja inwestorska (WOOD's)
29-05-2020
Prezentacja
Dzień Inwestora Indywidualnego 2019
pdf 5.1 MB Dzień Inwestora Indywidualnego 2019
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
21-11-2019
Prezentacja
Wyniki 9M'19
pdf 1.8 MB KGHM Q3 2019 Prezentacja wynikowa
20-11-2019
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
pdf 997 KB skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_kghm_qsr_3_2019.pdf
11-09-2019
Prezentacja
Prezentacja inwestorska
pdf 3.3 MB Prezentacja inwestorska
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
21-08-2019
Prezentacja
Wyniki 6M'19
pdf 2.1 MB KGHM H1 2019 Prezentacja wynikowa
20-08-2019
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019:
20-08-2019
Raport finansowy
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 r.
pdf 1.8 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_gk_kghm_psr_2019.pdf
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2019
Prezentacja
Wyniki 3M'19
pdf 1.7 MB KGHM Q1 2019 Prezentacja wynikowa
15-05-2019
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
pdf 1.8 MB qsr_1_2019.pdf
14-02-2019
Prezentacja
Dzień Analityka 2019
pdf 16.4 MB Dzień Analityka 2019 Prezentacja
2018
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-04-2019
Raport finansowy
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
pdf 36 KB Raport cover
pdf 140 KB Informacja_uzupelniajaca_zalacznik
14-03-2019
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2018 rok
pdf 2.7 MB KGHM 2018 Prezentacja wynikowa
14-03-2019
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
14-03-2019
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2018:
14-03-2019
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
pdf 464 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
14-03-2019
Raport finansowy
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
pdf 1.4 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14-03-2019
Raport finansowy
Raport roczny R 2018:
14-03-2019
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 465 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
pdf 1.3 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
20-12-2018
Prezentacja
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023
pdf 5.6 MB Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2018
Prezentacja
Wyniki 9M'18
pdf 2.3 MB Wyniki 9M'18
14-11-2018
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
pdf 2 MB qsr_3_2018.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-08-2018
Prezentacja
Wyniki 6M'18
pdf 2.2 MB Wyniki 6M'18
16-08-2018
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
pdf 2.5 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2018
Prezentacja
Wyniki 3M'18
pdf 2.1 MB Wyniki 3M'18
15-05-2018
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
pdf 1.7 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
2017
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-03-2018
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2017 rok
pdf 2.5 MB Wyniki Grupy za 2017 rok
14-03-2018
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
pdf 131 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2017
Prezentacja
Wyniki 9M'17
pdf 2.2 MB Wyniki 9M'17
14-11-2017
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
pdf 1.6 MB qsr_3_2017.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
09-11-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany) - patrz raport bieżący nr 32/2017
pdf 3.6 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany)
18-08-2017
Prezentacja
Wyniki 6M'17
pdf 1.8 MB Wyniki 6M'17
17-08-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
pdf 3.3 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
15-05-2017
Prezentacja
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021
pdf 5 MB Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
27-10-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
pdf 1.3 MB Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
08-05-2017
Prezentacja
Wyniki 3M'17
pdf 2.3 MB Wyniki 3M'17
05-05-2017
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
pdf 1.3 MB qsr_1_2017.pdf
2016
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-03-2017
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2016 rok
pdf 1.3 MB Wyniki Grupy za 2016 rok
16-03-2017
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016
pdf 132 KB sprawozdanie_z_platnosci.pdf
16-03-2017
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 - patrz raport bieżący nr 28/2017
pdf 12.2 MB raport_g_2016.pdf
16-03-2017
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2016
pdf 9.4 MB raport_s_2016.pdf
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2016
Prezentacja
Wyniki 9M'16
pdf 1.2 MB KGHM Q3 2016 Prezentacja wynikowa
09-11-2016
Raport finansowy
Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3/2016
pdf 1.5 MB qsr_3_2016.pdf
18-08-2016
Prezentacja
Wyniki 6M'16
pdf 1.4 MB kghm_h1_2016_final.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-08-2016
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
pdf 4.1 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2016
Prezentacja
Wyniki 3M'16
pdf 1.5 MB Wyniki 3M'16
13-05-2016
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
pdf 1 MB qsr_1_2016.pdf
2015
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-03-2016
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2015 rok
pdf 2.7 MB KGHM Q4 2015 Prezentacja wynikowa
17-03-2016
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 10.6 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
17-03-2016
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 8.3 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-11-2015
Prezentacja
Wyniki 9M'15
pdf 2.7 MB Wyniki 9M'15
12-11-2015
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB III kwartał 2015
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-08-2015
Prezentacja
Wyniki 6M'15
pdf 1.4 MB Wyniki 6M'15
13-08-2015
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
pdf 3.9 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
13-08-2015
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2015
pdf 3.6 MB Raport półroczny za rok 2015
26-06-2015
Prezentacja
Raport Zasobowy 2015
pdf 1.9 MB Raport Zasobowy KGHM 2015 Prezentacja
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
11-05-2015
Prezentacja
Wyniki 3M'15
pdf 976 KB kghm_q1_2015_prezentacja.pdf
08-05-2015
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB qsr_1_2015.pdf
2014
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-03-2015
Prezentacja
Wyniki Grupy za rok 2014
pdf 1.3 MB Wyniki Grupy za rok 2014
16-03-2015
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 11.1 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014
16-03-2015
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 8.1 MB Raport Roczny za rok 2014
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2014
Prezentacja
Wyniki 9M'14
pdf 1.8 MB Wyniki 9M'14
13-11-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
04-08-2014
Prezentacja
Uruchomienie kopalni Sierra Gorda - Konferencja Prasowa
pdf 3.8 MB Uruchomienie kopalni Sierra Gorda - Konferencja Prasowa
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-08-2014
Prezentacja
Wyniki 6M'14
pdf 2.7 MB Wyniki 6M'14
13-08-2014
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
pdf 4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
13-08-2014
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2014
pdf 2.9 MB Raport półroczny za rok 2014
11-06-2014
Prezentacja
Investor Presentation May 2014
pdf 5.2 MB Investor Presentation May 2014
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2014
Prezentacja
Wyniki 3M'14
pdf 1.6 MB Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale 2014 roku
14-05-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
28-03-2014
Prezentacja
Założenia Budżetu na 2014
pdf 943 KB Założenia Budżetu na 2014
2013
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
28-03-2014
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2013
pdf 6.8 MB Raport Roczny za rok 2013
28-03-2014
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
pdf 11.2 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
28-02-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
27-02-2014
Prezentacja
Wyniki 2013 roku
pdf 1.6 MB Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w 2013 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
13-11-2013
Prezentacja
Wyniki 9M'13
pdf 2.1 MB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-08-2013
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2013
pdf 2.2 MB Raport półroczny za rok 2013
30-08-2013
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
pdf 3.5 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
14-08-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
13-08-2013
Prezentacja
Wyniki 6M'13
pdf 3.1 MB Wyniki Spółki w I półroczu 2013 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
14-05-2013
Prezentacja
Wyniki 3M'13
pdf 2.5 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku
2012
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
29-03-2013
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2012
pdf 10.4 MB Raport Roczny za rok 2012
29-03-2013
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
pdf 15.5 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
01-03-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
28-02-2013
Prezentacja
Wyniki 2012 roku
pdf 9.7 MB Wyniki Spółki w 2012 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
12-11-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
11-11-2012
Prezentacja
Wyniki 9M'12
pdf 6.5 MB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku
17-07-2012
Prezentacja
Prezentacja z okazji 15-lecia KGHM na WGPW
pdf 13.2 MB Prezentacja z okazji 15-lecia KGHM na WGPW
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2012
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2012
pdf 2.6 MB Raport półroczny za rok 2012
31-08-2012
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
pdf 3.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
13-08-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
pdf 2.5 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
12-08-2012
Prezentacja
Wyniki 6M'12
pdf 3.3 MB Wyniki Spółki po I półroczu 2012 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
pdf 3.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
14-05-2012
Prezentacja
Wyniki 3M'12
pdf 4 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2012 roku
2011
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-03-2012
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
pdf 7.4 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
30-03-2012
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2011
pdf 5.3 MB Raport roczny za rok 2011
29-02-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
28-02-2012
Prezentacja
Wyniki 2011
pdf 2 MB Wyniki Spółki w 2011 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
pdf 550 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
09-11-2011
Prezentacja
Wyniki 9M'11
pdf 8.6 MB Wyniki Spółki po 3 kwartałach 2011 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2011
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
pdf 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
31-08-2011
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2011
pdf 1 MB Raport półroczny za rok 2011
12-08-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
pdf 505 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
11-08-2011
Prezentacja
Wyniki 6M'11
pdf 613 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-05-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
pdf 482 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
12-05-2011
Prezentacja
Wyniki 3M'11
pdf 558 KB Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku
2010
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-03-2011
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
pdf 4.6 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
31-03-2011
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2010
pdf 3.5 MB Raport roczny za rok 2010
01-03-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
pdf 540 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
28-02-2011
Prezentacja
Wyniki 2010 i Budżet na 2011 rok
pdf 346 KB Wyniki Spółki w 2010 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
pdf 510 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
09-11-2010
Prezentacja
Wyniki 9M'10
pdf 671 KB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2010 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2010
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
pdf 1.6 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
31-08-2010
Raport finansowy
Raport półroczny 2010
pdf 1.4 MB Raport półroczny P 2010
13-08-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
pdf 488 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
12-08-2010
Prezentacja
Wyniki 6M'10
pdf 936 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2010 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
pdf 450 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
13-05-2010
Prezentacja
Wyniki 3M'10
pdf 1.2 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2010 roku
2009
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-03-2010
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
pdf 3.1 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
31-03-2010
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2009
pdf 2.8 MB Raport roczny za rok 2009
28-02-2010
Prezentacja
Wyniki 2009 i Budżet na 2010 rok
pdf 481 KB Wyniki Spółki w 2009 roku oraz Budżet na 2010 rok
26-02-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku
pdf 477 KB qsr_4_2009.pdf
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-11-2009
Raport finansowy
Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
pdf 15 KB Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
16-11-2009
Prezentacja
Wyniki 9M'09
pdf 678 KB Wyniki Spółki po III kwartałach 2009 roku
13-11-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
pdf 474 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
28-08-2009
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2009
pdf 3.2 MB Raport półroczny za rok 2009
28-08-2009
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
pdf 3.4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
16-08-2009
Prezentacja
Wyniki 6M'09
pdf 595 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2009 roku
14-08-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
pdf 530 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
pdf 458 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
14-05-2009
Prezentacja
Wyniki 3M'09
pdf 678 KB Wyniki Spółki w I kwartale 2009 roku
2008
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
02-04-2009
Raport finansowy
Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
zip 2.6 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
02-04-2009
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2008
zip 4.1 MB Raport Roczny za rok 2008
27-02-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
pdf 375 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-11-2008
Prezentacja
Wyniki 9M'08
pdf 973 KB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2008 roku
14-11-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
pdf 312 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-10-2008
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny za rok 2008
14-10-2008
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
14-08-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
pdf 306 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
09-05-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
pdf 265 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
2007
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
22-04-2008
Raport finansowy
Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
zip 1.3 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
11-03-2008
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2007
zip 1.6 MB Raport roczny za rok 2007
29-02-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
zip 230 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
14-02-2008
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
zip 264 KB Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
11-02-2008
Prezentacja
Wyniki IV kw. 2007
pdf 481 KB Wyniki Spółki w 2007 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
zip 239 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
08-11-2007
Prezentacja
Wyniki 9M'07
pdf 824 KB Wyniki Spółkiw III kwartale 2007 roku
05-11-2007
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2007 roku
zip 258 KB Raport spółki za III kwartał 2007 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
23-10-2007
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
zip 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
14-09-2007
Raport finansowy
Raport półroczny za 2007 rok
zip 616 KB Raport półroczny za 2007 rok
14-08-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
zip 80 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
12-08-2007
Prezentacja
Wyniki 6M'07
pdf 867 KB Wyniki Spółkiw II kwartale 2007 roku
06-08-2007
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2007 roku
zip 89 KB Raport spółki za II kwartał 2007 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
zip 74 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
07-05-2007
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2007 roku
zip 118 KB Raport spółki za I kwartał 2007 roku
2006
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-04-2007
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
zip 665 KB Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
12-03-2007
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2006
zip 654 KB Raport roczny za rok 2006
01-03-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
zip 84 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
14-02-2007
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
zip 86 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
08-11-2006
Prezentacja
Wyniki 9M'06
pdf 954 KB Wyniki Spółkiw okresie styczeń-wrzesień 2006 r.
06-11-2006
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za III kwartał 2006 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-10-2006
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
zip 631 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
12-09-2006
Raport finansowy
Raport półroczny za 2006 rok
zip 660 KB Raport półroczny za 2006 rok
11-08-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
07-08-2006
Prezentacja
Wyniki KGHM w II kwartale 2006.ppt
pdf 775 KB Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku
04-08-2006
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2006 roku
zip 79 KB Raport spółki za II kwartał 2006 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
zip 78 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
05-05-2006
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2006 roku
zip 80 KB Raport spółki za I kwartał 2006 roku
2005
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-04-2006
Raport finansowy
Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
zip 725 KB Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
23-03-2006
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2005
zip 647 KB Raport roczny za rok 2005
01-03-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
zip 92 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
14-02-2006
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
zip 85 KB Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
zip 91 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
04-11-2005
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2005 roku
zip 87 KB Raport spółki za III kwartał 2005 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
24-10-2005
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
zip 585 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
20-09-2005
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2005
zip 708 KB Raport półroczny za rok 2005
16-08-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
zip 120 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
04-08-2005
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2005 roku
zip 80 KB Raport spółki za II kwartał 2005 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
zip 100 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
05-05-2005
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2005 roku
zip 65 KB Raport spółki za I kwartał 2005 roku