Struktura akcjonariatu

Obecnie Skarb Państwa posiada 31,79% (tj. 63 589 900) akcji spółki a fundusz Nationale-Nederlanden OFE 5,05% akcji spółki. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, tworząc tzw. „free float”. 

Struktura własnościowa na dzień 18 sierpnia 2016

AkcjonariuszLiczba akcji/głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 31,79% 31,79%
Nationale-Nederlanden OFE 10 104 354 5,05% 5,05%
Pozostali akcjonariusze 126 305 746 63,16% 63,16%
Razem 200 000 000 100,00% 100,00%

Struktura akcjonariatu


Źródło: CMi2i, październik 2017