Akcjonariat

Obecnie Skarb Państwa posiada 31,79% (tj. 63 589 900) akcji spółki, fundusz Nationale-Nederlanden OFE 5,05% akcji spółki a fundusz Aviva OFE 5,02% akcji spółki. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, tworząc tzw. „free float”. 

Struktura własnościowa na dzień 31 grudnia 2019

AkcjonariuszLiczba akcji/głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 31,79% 31,79%
Nationale-Nederlanden OFE 10 104 354 5,05% 5,05%
Aviva OFE 10 039 684 5,02% 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 58,13% 58,13%
Razem 200 000 000 100,00% 100,00%

Źródło: CMi2i, październik 2019