Informacje dotyczące nowego Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu Spółki dnia 23.06.2005 r.

środa, 29 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące nowego Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu dnia 23.06.2005 r.: 

Sławomir Pakulski (52 lata) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe - inżynier mechanik 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

  • 2004-2005 Dyrektor Naczelny - O/Huta Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź S.A; 
  • 2002-2004 Dyrektor Techniczny - O/Huta Miedzi Głogów; 
  • 1990-2002 Zastępca Szefa Produkcji - O/Huta Miedzi Głogów; 
  • 1982-1990 Zastępca Kierownika Wydziału - O/Huta Miedzi Głogów; 
  • 1979-1982 Kierownik Wydziału - „FAMABA” Głogów. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 

Nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.