Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 3 września 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 07 Wrzesień, 2012
Raport nr 48/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 3 września 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki.