Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

wtorek, 27 Czerwiec 2017 - 4:53PM
21/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017, przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., powołanego dnia 21 czerwca 2017 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

CV_Janusz_Kowalski

Newsletter email list: