Herbert Wirth odznaczony chilijskim Orderem Bernardo O’Higginsa

Budowa kopalni Sierra Gorda, noszącej imię Ignacego Domeyki, to istotny krok w pogłę-bianiu relacji między Polską i Chile. Potwierdzeniem tego jest odsłonięcie tablicy upamiętniającej dorobek Ignacego Domeyki, jakie miało miejsce 6 listopada 2014 roku w Ambasadzie Chile w Warszawie. Podczas ceremonii Herbert Wirth, prezes KGHM, otrzymał z rąk ambasadora Chile jedno z najwyższych odznaczeń tego kraju – Order Bernardo O’Higginsa w stopniu Komandora.

czwartek, 06 Listopad, 2014

Order Bernardo O’Higginsa przyznawany jest przez prezydenta Republiki Chile za wybitne zasługi w dziedzinie kultury, nauki, edukacji i gospodarki, a także za działalność społeczną i charytatywną. Jest to najwyższe chilijskie odznaczenie przyznawane cudzoziemcom. Order ustanowiony został w 1956 roku na cześć działacza niepodległościowego i pierwszego przywódcy Chile – Bernardo O’Higginsa.

Uhonorowany orderem Herbert Wirth podkreślił, że jego wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pracy wszystkich, dzięki którym relacje polsko-chilijskie są dziś wyjątkowo bliskie. – Kiedy rozpoczynaliśmy nasze zaangażowanie w chilijskie projekty górnicze, oba kraje – Polska i Chile – wydawały się bardzo odległe od siebie. Nie minęły trzy lata, a rynek chilijski jest dziś dla polskich przedsiębiorców jednym z naturalnych kierunków rozwoju i inwestycji. Na naszych oczach zacieśniają się relacje gospodarcze, ale także kulturalne, społeczne i te najważniejsze – międzyludzkie. Wierzę, że dobrze wykorzystamy ogromny potencjał, jaki z tych relacji wynika dla obu naszych krajów – powiedział podczas uroczystości Herbert Wirth, prezes KGHM.

Ceremonii towarzyszyło nadanie jednej z sal w Ambasadzie Chile w Warszawie imienia Ignacego Domeyki – wybitnego polskiego geologa i inżyniera górnictwa, który po Powstaniu Listopadowym wyemigrował do Chile. Z tej okazji w Ambasadzie zawisła pamiątkowa tablica wykonana z miedzi wydobytej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Działalność kopalni, której również patronuje Ignacy Domeyko, została oficjalnie zainagurowana 1 października 2014 roku w obecności prezydent Chile Michelle Bachelet.

Ambasador Chile w Polsce, Alfredo Garcia Castelblanco, pokreślił w swym wystąpieniu, że w czasie niedawnego otwarcia kopalni prezydent Bachelet we wzruszających słowach chwaliła to przedsięwzięcie. – Chilijska inwestycja KGHM jest wielkim osiągnieciem w zakresie sprzętu i technologicznego zaawansowania, a także przykładem bezwarunkowego szacunku dla pracowników uczestniczących w tej operacji, nieustannego dialogu ze społecznościami lokalnymi i odpowiedzialnego traktowania środowiska naturalnego. Inwestycja ta stanowi fundamentalny, kopernikański wręcz krok w pogłębianiu wzajemnych więzi między naszymi krajami. Korzyści płynące z tego ogromnego przedsięwzięcia, zarówno dla Chile, jak i dla Polski, są liczne, daleko idące i bardzo pozytywne – powiedział ambasador Alfredo García Castelblanco.

KGHM aktywnie działa na rzecz wzmacniania relacji między Polską a Chile, czego przykładem jest zorganizowane w lipcu 2014 roku Polsko-Chilijskie Seminarium Inwestycyjne. Spółka promuje również pamięć o dorobku Ignacego Domeyki. We wrześniu otwarta została na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wystawa poświęcona Ignacemu Domeyce. Z kolei Fundacja Polska Miedź jest zaangażowana w inicjatywę budowy izby pamięci polskiego uczonego w jego domu w Santiago de Chile.