Grupa KGHM utrzymała w III kwartale dyscyplinę kosztową

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w III kwartale br. poprawę rentowności zarówno na poziomie wyników operacyjnych jak i wyniku netto, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2015 roku. Wzrost rentowności został osiągnięty, pomimo niewielkiego spadku przychodów, głównie w efekcie obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

środa, 09 Listopad, 2016

„Wzrost rentowności osiągnięty w utrzymujących się trudnych warunkach makroekonomicznych jest dla nas istotną przesłanką do zachowania ścisłej dyscypliny kosztowej. Nasze kluczowe krajowe projekty realizowane są zgodnie z założeniami: proces rozruchu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I przebiega bez zakłóceń, podobnie jak program udostępniania złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy. Jednocześnie zbliżamy się do końcowego etapu rewizji naszej Strategii, w którym podejmiemy decyzje dotyczące przyszłości aktywów zagranicznych na podstawie wniosków z zakończonego ich audytu oraz prognozowanych warunków rynkowych i możliwości finansowych Grupy.” – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pełna treść komunikatu:

Informacja prasowa

Data kompetencji: 
piątek, 30 Wrzesień 2016
Okres kompetencji: 
9M