Euromines przedstawił w KGHM sytuację przemysłu wydobywczego w Unii Europejskiej

KGHM gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Euromines, którzy zaprezentowali działania realizowane na rzecz górnictwa oraz aktualną sytuację przemysłu wydobywczego w Unii Europejskiej.  Stowarzyszenie Euromines (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Rud Metali i Kopalin Użytecznych) jest reprezentantem branży górniczej
w UE i skupia firmy, stowarzyszenia oraz instytucje europejskie związane z przemysłem wydobywczym.

piątek, 23 Styczeń, 2015

 

KGHM gościł przedstawicieli Stowarzyszenia Euromines, którzy zaprezentowali działania realizowane na rzecz górnictwa oraz aktualną sytuację przemysłu wydobywczego w Unii Europejskiej.  Stowarzyszenie Euromines (Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego Rud Metali i Kopalin Użytecznych) jest reprezentantem branży górniczej
w UE i skupia firmy, stowarzyszenia oraz instytucje europejskie związane z przemysłem wydobywczym.

- KGHM już od dziesięciu lat należy do Euromines. Członkostwo daje nam możliwość kształtowania ustawodawstwa europejskiego w zakresie działalności górniczej. Dzięki temu możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi firmami górniczymi w Europie – powiedział Jacek Kardela, wiceprezes KGHM ds. rozwoju.

Na spotkanie zaproszono pracowników Oddziałów KGHM, przedstawicieli spółek z grupy kapitałowej KGHM  oraz kierownictwo departamentów odpowiedzialnych za rozwój, bezpieczeństwo i  ochronę środowiska w KGHM. Pracownicy KGHM są również zaangażowani w prace  komisji działających w stowarzyszeniu, między innymi   środowiska, bezpieczeństwa pracy czy komunikacji.

- Chcieliśmy przybliżyć cele tego ważnego stowarzyszenia  i przedstawić  rolę KGHM  w Euromines. Obecność w organizacjach promujących w Brukseli branżę wydobywczą pozwala nam być bliżej spraw ważnych dla rozwoju KGHM.  Mówiliśmy o tym, czym jest obecnie przemysł wydobywczy w Unii Europejskiej i jakie są szanse rozwoju naszej branży – powiedział Henryk Karaś, doradca zarządu KGHM ds. współpracy europejskiej.

Misją Euromines jest reprezentowanie i promowanie interesów branży górniczej w instytucjach UE w zakresie zagadnień legislacyjnych związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz polityką badań i rozwoju w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju przemysłu wydobywczego.

- Pracujemy razem nad praktycznymi rozwiązaniami związanymi z prawodawstwem Unii Europejskiej. To są sprawy ważne dla całej branży górniczej w Europie. Dotycza one   bezpieczeństwa pracowników, podatków czy warunków zachowania kokurencyjnej pozycji na rynku.   Można powiedzieć, że jesteśmy mostem pomiędzy firmami a reprezentantami UE, twórcami regulacji prawnych.  Nasze stowarzyszenie wspiera pozytywne zmiany – powiedział Mark Rachovides, prezydent Euromines. - KGHM jest w Europie najlepszym przykładem tego, jak się rozwijać i doskonalić. To własnie takie firmy przyczyniają sie do rozwoju Europy  wnosząc ogromy wkład w  innowacje i nowoczesne technologie.

Euromines umożliwia współpracę i wymianę informacji w ramach całego przemysłu wydobywczego w Europie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje i umacnia kontakty z firmami wydobywczymi na całym świecie. Do Euromines należą duże i średnie firmy z branży wydobywczej, pochodzące z 16 europejskich krajów, zatrudniające w sumie 350 000 pracowników.