Energetyczna Firma Roku

Podczas IX Forum Energetycznego nagrodzono najlepsze firmy i instytucje w polskim sektorze energetycznym. Najważniejsza nagroda dla Energetycznej Firmy Roku przypadła KGHM. Rada Programowa Forum Energetycznego doceniła projekty realizowane w miedziowym holdingu.

czwartek, 01 Styczeń, 2015

Zużycie energii elektrycznej na poziomie 2,6 TWh w ciągu roku stawia nas w gronie największych konsumentów energii elektrycznej w Polsce. Jednym z celów wyznaczonych przez nową strategię KGHM jest bezpieczeństwo energetyczne. Spółka dywersyfikuje swoje przychody poprzez stopniowe wejście w branżę energetyczną.

Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej to niższe koszty działania, a tym samym wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku. Spółka od wielu lat sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę elektroenergetyczną i energomaszynową. Silniki pracujące jako napędy wentylatorów, napędy pomp, napędy maszyn wyciągowych są wymieniane na energooszczędne, a ich moc równocześnie jest dostosowywana do aktualnych potrzeb ciągu technologicznego KGHM. Modernizacji podlega cały ciąg technologiczny, który pozwala na obniżenie zużycia energii jak również podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego firmy.

KGHM realizuje ambitne projekty energetyczne. W listopadzie 2014 miało miejsce oficjalne uruchomienie produkcji energii elektrycznej ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie. W 2015 roku w Oddziale ZG Rudna planowane jest uruchomienie stacji klimatyzacyjnej dla potrzeb chłodzenia podziemi kopalni, która będzie produkowała energię elektryczną, ciepło oraz chłód. W planach KGHM są również projekty zabudowy silników gazowych, projekt farmy wiatrowej, uruchomienie pilotażowych instalacji fotowoltaicznych, a także budowa bloków energetycznych na biomasę w istniejących elektrociepłowniach należących do Grupy Kapitałowej KGHM, które będą częściowo zasilane własnymi surowcami odnawialnymi.

KGHM zaangażowana jest również w bardzo istotne z punktu widzenia polskiego przemysłu i gospodarki projekty związane z budową pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, poprawą efektywności energetycznej (w wyniku działań prowadzonych w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszono zużycie energii elektrycznej o ok. 27GWh).

Ponadto KGHM od samego początku funkcjonowania systemu tzw. „białych certyfikatów” w Polsce, z bardzo dobrymi efektami uczestniczy w przetargach na świadectwa efektywności energetycznej – w pierwszych 2 przetargach organizowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji uzyskaliśmy prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej o wartości przekraczającej 8 mln zł.

Forum Energetyczne to największa w Europie Środkowej konferencja skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się problematyką energetyczną. Nagrodę dla KGHM odebrał Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji. Wyróżnienie w kategorii inwestycja roku dostał terminal naftowy w Gdańsku. Instytucją roku w sektorze energetyki została Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.