Eksperci KGHM w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

KGHM członkiem Komitetu Technicznego nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

środa, 19 Wrzesień, 2018

KGHM uczestniczy  w pracach Komitetu Technicznego współtworząc  akty normatywne, czyli zbiór  najlepszych praktyk z obszaru zarządzania energią. To w pełni zrozumiałe źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą stworzyć efektywnie funkcjonujący system zarządzania energią.

- Kierunek naszych działań został wytyczony w Polityce  Energetycznej  KGHM Polska Miedź i doskonale pokrywa się z kierunkiem działań normalizacyjnych KT 304. Naszym celem jest zarządzanie energią w sposób efektywny biznesowo, przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla KGHM oraz jego otoczenia. Podejmowane przez nas inicjatywy w tym obszarze służą materializacji wizji naszej firmy: osiągnięciu pozycji lidera zrównoważonego rozwoju dzięki efektywnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów - mówi Ryszard Biernacki dyrektor naczelny ds. inżynierii produkcji, KGHM Polska Miedź. S.A. - Udział w Komitecie ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej jest dla nas bardzo prestiżowy.

Komitet Techniczny 304 prowadzi działalność normalizacyjną w obszarze konkurencyjnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu elektroenergetycznego (Plan działania KT304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej). Celem jest stworzenie paneuropejskiej sieci elektroenergetycznej, zdolnej na dużą skalę przyłączyć i zintegrować energię pochodzącą ze źródeł rozproszonych z systemem elektroenergetycznym. Jednym z obszarów normalizacyjnych podległych KT304 jest obszar efektywności energetycznej, na którym koncentruje się również KGHM Polska Miedź.

KGHM dysponuje potencjałem intelektualnym oraz wiedzą popartą doświadczeniem, co gwarantuje spółce miejsce w czołówce przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem rud metali kolorowych.  KGHM nieustannie się rozwija, inwestując w najnowocześniejsze światowe rozwiązania techniczne, zarządcze i organizacyjne. Udział w pracach KT304 pozwoli firmie lepiej przygotowywać się do sprawnego i skutecznego wdrażania sprawdzonych wzorców zarządczych i operacyjnych. Świadomość, że systemowe podejście do zarządzania energią jest fundamentem bezpieczeństwa biznesowego i podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju, zaowocowała wdrożeniem i certyfikowaniem w 2017 roku Systemu Zarządzania Energią (SZE) w KGHM. System ten bazuje na wytycznych normy PN-EN ISO 50001:2012, którą opracowano właśnie w Komitecie Technicznym 304.