EBI wspiera kluczowe inwestycje technologiczne w polskim przemyśle miedziowym

Bardziej efektywny przemysł miedziowy w Polsce oraz Europie z najnowocześniejszymi technologiami oraz ograniczonym wpływem na środowisko naturalne - to cel planu modernizacji prowadzonego przez KGHM Polska Miedź, polską spółkę blue chip, szóstego pod względem wielkości producenta miedzi na świecie. Realizację programu wspiera Europejski Bank Inwestycyjny, udzielając kredytu o wartości 900 mln PLN (około 212 mln EUR).

poniedziałek, 11 Grudzień, 2017

Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwi KGHM zastąpienie wycofanego z eksploatacji sprzętu oraz maszyn, a także na wdrożenie działań, które pozwolą sprostać wyzwaniom zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego (spadek cen surowców), warunkom wydobycia (głębsze pokłady miedzi) oraz zaostrzeniom przepisów dotyczących ochrony środowiska (redukcja szkodliwych emisji). Dzięki nowoczesnym technologiom Spółka zwiększy wydajność procesów produkcyjnych oraz konkurencyjność, a także będzie mogła dalej rozwijać swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą.

- Pożyczka udzielona KGHM Polska Miedź jest dowodem wsparcia EBI dla polskich i europejskich producentów surowców - powiedział wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak, odpowiedzialny za Polskę. - Jest to zgodne z nową Strategią Polityki Przemysłowej Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie zrównoważonej i przystępnej podaży surowców, takich jak miedź, która znajduje szerokie zastosowanie w wielu kluczowych branżach.

- Środki pozyskane z EBI zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanych projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym. Inwestycje rozwojowe obejmują rozbudowę infrastruktury na różnych etapach ciągu technologicznego począwszy od wydobycia oraz przeróbki rudy, poprzez proces wytapiania, aż do elektrorafinacji miedzi - mówi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. - Natomiast projekty odtworzeniowe mają na celu modernizację procesu produkcyjnego, w tym odnowienie parku maszynowego i zastąpienie wycofywanego z eksploatacji sprzętu dla zapewnienia zdolności produkcyjnych Spółki. Chcemy poprawić wydajność, bezpieczeństwo pracy oraz zadbać o ochronę środowiska. – mówi prezes Domagalski.

Europejski Bank Inwestycyjny wyraził zgodę na sfinansowanie do 50% całkowitego kosztu projektu, który szacowany jest na 1,934,00 mln PLN (około 448,7 mln EUR). Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021 i obejmie kopalnie oraz zakłady produkcyjne KGHM w Polsce, co pozytywnie wpłynie zarówno na środowisko, jak i obecne oraz przyszłe zatrudnienie w regionie. Będąc największym pracodawcą na Dolnym Śląsku, KGHM odgrywa znaczącą rolę gospodarczą i społeczną.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to instytucja finansowa Unii Europejskiej, której akcjonariuszami są państwa członkowskie. EBI udziela długoterminowych pożyczek, które umożliwiają realizację celów polityki UE.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą już pond 55 lat. KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie. Posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Aktywa zlokalizowane są na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Spółka prowadzi swoją działalność w zgodzie z najwyższymi standardami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi. Osiągniecia KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są szeroko rozpoznawalne, w każdym miejscu funkcjonowania spółki. Najcenniejszym kapitałem KGHM są pracownicy.

Kontakt:

EIB:
Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, tel.: +352 4379 83427, kom.: +352 691 284 349
Strona www: www.eib.org/press - Biuro Prasowe: +352 4379 21000 – press@eib.org
Znajdź nas:
•    Odwiedź EIB w serwisie społecznościowym Facebook
•    Śledź nas w serwisie Twitter
•    Zobacz nasze wideo na YouTube
•    Obejrzyj zdjęcia EIB na Instagram

KGHM:
Justyna Mosoń
Rzecznik prasowy, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
T (+48) 76 758 01 27
M (+48) 887 889 219
Justyna.Moson@kghm.com