Dwie dekady na warszawskim parkiecie

12 lipca w Łazienkach Królewskich w Warszawie KGHM świętował ‎XX-lecie swojego debiutu na GPW

czwartek, 13 Lipiec, 2017

* To był debiut z nadzieją, że czeka nas okres stabilizacji i budowy siły spółki. I nie zawiedliśmy naszych akcjonariuszy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy są naszym największym kapitałem będziemy dążyć do tego, by przez kolejne dziesięciolecia być wizytówką polskiej gospodarki - powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM w najbliższych 5 latach zainwestuje 10 mld złotych w projekty rozwojowe i inwestycyjne. W celu usprawnienia zarządzania i zwiększenia efektywności biznesowej pod koniec tego roku Grupa Kapitałowa zostanie przekształcona w holding. Polska Miedź będzie się angażować w programy rządowe‎ o dużym potencjale rozwojowym, m.in start-upy czy reformę szkolnictwa zawodowego. Także polityka społecznej odpowiedzialności będzie kompasem podejmowanych przez KGHM działań. Włączenie spółki w pomoc repatriantom z Kazachstanu jest tego dowodem.

Dwadzieścia lat temu, 10 lipca 1997 akcje spółki KGHM Polska Miedź zadebiutowały na GPW.  Jedna akcja KGHM na otwarciu kosztowała 23,50 zł, dziś oscyluje na poziomie ok. 110 zł.

Zanim doszło do wielkiego debiutu, KGHM przebył bezprecedensową transformację od przedsiębiorstwa funkcjonującego w  gospodarce centralnie planowanej do rentownej firmy działającej w warunkach wolnorynkowych. Proces restrukturyzacji obejmujący reorganizację przedsiębiorstwa (organizacja sprzedaży produktów, obniżanie kosztów produkcji, rozszerzanie portfolio produktów firmy - srebro, złoto, platynowce, ale i sól kamienna, dywersyfikacja działalności) trwał od początku lat 90-tych.

5 czerwca 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych podjęła decyzję o dopuszczeniu do publicznego obrotu 200 mln akcji zwykłych serii KGHM Polska Miedź S.A. o wartości nominalnej 10 zł.

Z 200 mln akcji dopuszczonych do obrotu do sprzedaży w ramach oferty publicznej trafiło 65,7 mln, 30 mln na rynek krajowy, a reszta w formie kwitów depozytowych miała trafić na giełdę w Londynie. W rękach Skarbu Państwa pozostało 134,3 mln walorów, z czego 30 mln przeznaczonych było nieodpłatnie dla pracowników firmy. Inwestorom indywidualnym akcje zaoferowano po 19 zł, a instytucjonalnym po 21 zł. Tuż przed otwarciem sesji kurs akcji wzrósł o 23,7% w stosunku do ceny zakupu inwestorów indywidualnych i wyniósł 23,50 zł.

12.06.2017 płacono za akcję 111 zł.

W ciągu 20 lat KGHM Polska Miedź S.A. wypłaciła swoim akcjonariuszom 24 mld PLN w formie dywidend.

Tuż przed wejściem na giełdę, na początku 1997 r. firma zatrudniała ponad 23 tys. osób, produkowała 420 tys. ton miedzi rocznie, 950 ton srebra, 519 kg złota oraz m.in. 441 tys. ton kwasu siarkowego, 12,5 tys. ton ołowiu surowego, niemal 70 tys. kg selenu technicznego, 131 tys. ton soli kamiennej, 75 tys. ton anhydrytu oraz 39 kg platyny i 27 kg palladu.

Dziś KGHM Polska Miedź S.A zatrudnia 18 266 tys. osób, a  cała Grupa Kapitałowa liczy 33 370 pracowników. Roczna produkcja miedzi płatnej (677 tys. ton na koniec 2016 roku) sytuuje Spółkę na 6-tym miejscu, produkcja srebra w ilości 38,8 mln uncji daje trzecie miejsce na świecie. W ciągu  20 lat produkcja miedzi płatnej wzrosła o 59%, a srebra o 29%. Spółka  zanotowała pięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży, wartość naszych aktywów wzrosła ponad siedem razy, kapitał własny ponad czterokrotnie, a zysk netto ponad osiem razy.

Spółka posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa na trzech kontynentach, w stabilnych politycznie krajach, z długim horyzontem produkcyjnym.

Dwie dekady obecności KGHM Polska Miedź na warszawskim parkiecie potwierdzają i umacniają stabilną pozycję Spółki. Jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych, strategicznym podmiotem na gospodarczej mapie Polski, liczącym się w świecie producentem miedzi i srebra. Czujemy dumę z osiągnięć, ale też odpowiedzialność za dalszy ambitny i rozważny rozwój Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oby nasze notowania na GPW w następnych dziesięcioleciach ten rozwój potwierdziły – podkreśla prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Radosław Domagalski-Łabędzki.