Dwa Złote Laury dla KGHM

„Laury innowacyjności” im. Stanisława Staszica w dwóch kategoriach za wdrożenie nowatorskich rozwiązań przyznano KGHM Polska Miedź SA. Była to druga edycja konkursu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Laurem nagrodzono także spółkę Zaanam Legmet. 

czwartek, 06 Grudzień, 2012

Organizatorzy nagrodzili projekty, które wyróżniły się nie tylko innowacyjnością w zakresie technologicznych i materiałowych rozwiązań, ale także efektywnością gospodarczą. 

- U podstaw idei zorganizowania tego konkursu legło przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności w naszym kraju, promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji innowacyjności rozwiązań – wyjaśnia Ryszard Marcińczak, prezes Zakładu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT, organizator konkursu. 

Wyróżniono 23 projekty w 11 kategoriach. Dwa Złote Laury Innowacyjności otrzymał KGHM. 

Złoty Laur w kategorii „górnictwo i hutnictwo” KGHM otrzymał za projekt „ System FloVis – wizyjny system optymalizacji sterowania procesami flotacji w Zakładach Wzbogacania Rud miedzi” realizowany we współpracy z firmą AMEplus Sp. z o.o. w Gliwicach. System, wdrożony w Zakładach Wzbogacania Rud, przetwarza obrazy piany flotacyjnej pozyskiwane przez cyfrowe kamery sieciowe, umieszczone tuż nad jej powierzchnią. 
System optymalizuje poziom zawiesiny i natężenie przepływu powietrza oraz chemicznych odczynników flotacyjnych w zależności od wybranego celu sterowania i uzależnia je od bieżących właściwości przerabianego urobku. W efekcie system przez ciągłą kontrolę parametrów wizyjnych piany, zapewnia poprawę jakości koncentratów i wzrost uzysku operacyjnego maszyn flotacyjnych. 

Drugi Zloty Laur KGHM otrzymał w kategorii „transport i komunikacja” za projekt „Automatyczna podnoszona tama wentylacyjna typu OKO ze sterowaniem ZET-S OKO” realizowany we współpracy z INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie. 
Tama wentylacyjna typu OKO przeznaczona jest do zabudowy w podziemnych wyrobiskach korytarzowych zakładów górniczych. Służy do regulacji przepływu powietrza wentylującego wyrobiska. Innowacyjność Tamy Oko w odniesieniu do stosowanych rozwiązań polega głównie na trwałym i skutecznym uszczelnieniu wyrobiska, skróceniem cyklu otwarcie/zamknięcie umożliwiającym zwiększenie tempa ruchu maszyn dołowych oraz możliwości zabudowy tamy na upadowej (pochyłym chodniku). Wpływa to na możliwość bardziej elastycznego projektowania systemu przewietrzania wyrobisk. 

W KGHM realizowanych jest rocznie kilkadziesiąt zadań o charakterze badawczo-rozwojowym. Są to zarówno duże projekty, jak na przykład wprowadzenie w KGHM mechanicznych metod urabiania skał, jak również mniejsze umożliwiające realizację wyzwań związanych z potrzebami poszczególnych elementów ciągu technologicznego. Wiele powstających rozwiązań ma charakter unikatowy, nie tylko w skali KGHM, ale również w skali kraju i świata. 

- KGHM działa w zmiennym środowisku, uzależnionym z jednej strony od warunków geologicznych eksploatowanych złóż, a z drugiej uwarunkowaniami rynkowymi oraz ograniczeniami związanymi z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego. Aby utrzymywać efektywność biznesową prowadzonej działalności KGHM musi działać wyprzedzająco, optymalizując posiadane technologie, a także opracowując nowe rozwiązania techniczno – technologiczne oraz organizacyjne. Działalność badawczo-rozwojowa KGHM przyczynia się do rozwoju Spółki umożliwiając realizację celów strategicznych KGHM w obszarach, w których z różnych względów nie można pozyskać gotowych rozwiązań z rynku – mówi Radosław Pilut, dyrektor Departamentu Koordynacji Badań i Rozwoju w KGHM. 

W kategorii „mechanika, maszyny i urządzenia” Brązowy Laur Innowacyjności zdobyła Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM – LEGMET Sp. z o.o. w Polkowicach za projekt „Zdalnie sterowane urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 z młotami hydraulicznymi dla Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.”.