Dolnośląska Nagroda Gospodarcza

Podczas XIV Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej KGHM otrzymał Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą. Honoruje się nią dolnośląskie przedsiębiorstwa za ich wkład w rozwój i promocję regionu.

wtorek, 20 Listopad, 2012

- KGHM w tym roku dokonał istotnego kroku. Wyjście na globalną scenę jest czymś ważnym i istotnym, jest też pewnie trudne nawet dla takiego potentata, jakim jest lubińska spółka. Warto do tego wracać, warto o tym przypominać dolnoślązakom i całej Polsce, warto być dumnym z tego, że taka firma jest na naszym terenie – mówił prof. Jan Waszkiewicz, z Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Przyjmując nagrodę wiceprezes KGHM Adam Sawicki podkreślał wkład naszej spółki w rozwój Dolnego Śląska. 
- KGHM to nie tylko przemysł wydobywczy i hutniczy, to rozwój cywilizacyjny i społeczny sporej części Dolnego Śląska. Dzięki współpracy z nami rozwijają się placówki naukowe i badawcze Wrocławia. Z naszej pomocy korzystają dolnośląskie szpitale, szkoły, placówki kulturalne, organizacje społeczne. Ogromną część swoich ambitnych zadań samorząd Dolnego Śląska może realizować dzięki podatkowym wpływom z KGHM – powiedział Adam Sawicki.

Podczas Forum wręczane były także Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze. Przyznaje się je firmom, które spełniają najwyższe standardy działalności gospodarczej – pod kątem poziomu technologicznego, oddziaływania na środowisko i odpowiedzialności społecznej. Firmy, które są najlepsze z najlepszych. W tym roku firma z Grupy Kapitałowej - KGHM METRACO dostała certyfikat po raz pierwszy.

Dolnośląskie Certyfikaty Gospodarcze przyznawane są od 1999 roku. Wśród spółek KGHM certyfikat przyznawano do tej pory KGHM CUPRUM Centrum Badawczo – Rozwojowe sp. z o.o. oraz PHU Lubinpex Sp. z o.o. 

Po raz kolejny KGHM został doceniony za przejęcie firmy Quadra FNX, która ma złoża miedzi w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Nabycie kanadyjskiej spółki jest krokiem milowym w strategii spółki. Zapewnia 30 proc. rozwój bazy oraz docelowego wzrostu organicznego produkcji miedzi o ponad 210 tys. ton do 2018 roku.