Morrison

Głębinowa kopalnia Morrisson (Levack) położona w zagłębiu Sudbury w środkowym Ontario w Kanadzie. Zakład wydobywa rudę zawierającą miedź, nikiel oraz metale szlachetne.

Informacje ogólne

Kopalnia Morrison jest zlokalizowana na zachodniej granicy bogato zmineralizowanej części północnego pasma (North Range) kompleksu skał magmowych. Eksploatacja odbywa się za pomocą dwóch szybów produkcyjnych: Levack iCraig 

Historia

Kopalnia Levack, w którym wydobywano głównie nikiel została uruchomiona w 1915 r. Zakład zamknięto w 1997 r. KGHM INTERNATIONAL LTD. nabył go w marcu 2002 r., wznawiając produkcję pięć lat później. Na zakupionych terenach firma równolegle prowadziła prace eksploracyjne, które w 2005 roku zaowocowały odkryciem złoża Morrison, bogatego w polimetaliczną rudę o wysokich zawartościach miedzi, niklu i metali szlachetnych. W obecnym kształcie wydobycie ma być prowadzone do 2020 roku. 

Produkcja

Złoże ma charakter żyłowy. Eksploatacja prowadzona przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża - głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry oraz z wydzielaniem podpoziomów co 18 m. Dla zmniejszenia zubożenia oraz zwiększenia wartości rudy w obszarach, w których występują cienkie żyły stosuje się również konwencjonalne wybieranie magazynowe rudy. Całość rudy wydobywanej z kopalni jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. W 2016 roku produkcja miedzi płatnej w kopalni Morrison wyniosła 14,4 tys. t

płatnej miedzi w 2016 r. 14,4 tys. t