McCreedy

Głębinowa kopalnia Mc Creedy West w Kanadzie.  Zakład wydobywający rudę zawierającą miedź, nikiel oraz metale szlachetne.

Informacje ogólne

Kopalnia McCreedy West Mine jest położona w rejonie Sudbury, około 400 km na północ od Toronto, w prowincji Ontario w Kanadzie. Jest ona częścią kompleksu Levack, bogatego w zasoby miedzi, niklu oraz różnorodnych metali szlachetnych, wśród których znajdują się platyna, złoto i pallad.

Historia

Po raz pierwszy kopalnia McCreedy została uruchomiona w 1970 r. i funkcjonowała przez 18 lat. KGHM INTERNATIONAL LTD. nabył kopalnię w 2002 r. od firmy Vale. Prowadzone prace eksploracyjne zaowocowały odkryciem złoża kontaktowego niklu, którego eksploatację rozpoczęto w 2003 r. W latach 2005-2011 eksploatację prowadzono na złożu spągowym miedzi. Od 2011 r. kopalnia prowadzi wydobycie z bogatego w miedź i metale szlachetne złoża kontaktowego niklu.

Produkcja

Kopalnia jest udostępniona z powierzchni za pomocą głównej upadowej, która obecnie schodzi do poziomu poniżej 2000 stóp (blisko 700 metrów). Wydobywana ruda poddawana jest kruszeniu, a następnie jest przetwarzana w Zakładach Strathcona należących do Xstrata. 

Ze względu na panujące warunki makroekonomiczne Kopalnia McCreedy wstrzymała wydobycie rudy w październiku 2015 r., a jej pracowników przeniesiono do kopalni Morrison.