Eko-innowator

KGHM, jako odpowiedzialna firma wciąż inwestuje w ekologiczne projekty. Skutecznie ogranicza emisję szkodliwych substancji, zwiększa ilość przetwarzanych odpadów, sięga po nowoczesne, “zielone” rozwiązania.

Międzynarodowe znaczenie globalnego producenta miedzi opiera się między innymi na jego odpowiedzialności wobec środowiska. KGHM nie tylko minimalizuje wpływ przemysłu wydobywczego na otoczenie. Szuka również ekologicznych innowacji, które wniosą pozytywny wkład w życie ludzi mieszkających w regionach, w których wydobywa się rudy miedzi i metali szlachetnych.

Wpływ działalności KGHM na środowisko nigdy nie przekracza norm przyjętych w danym kraju. Strategii skutecznego zmniejszania wpływu na sąsiedztwo nie można jednak realizować bez znacznych wydatków na ekoinnowacje. Co roku KGHM przeznacza na inwestycje ekologiczne w Polsce około 180 milionów złotych. Dzięki temu udało się na przykład zmniejszyć ilość ołowiu emitowanego do powietrza. Inwestycje realizowane przez KGHM pozwoliły również zwiększyć przerób odpadów ołowionośnych. Jednym z największych tego rodzaju przedsięwzięć było zmodernizowanie w latach 2011–2012 w Hucie Miedzi „Głogów” wydziału ołowiu i  tzw. pieca Doerschla. Inwestycja kosztowała ponad 40 mln zł, z czego około 11 mln zł stanowiło dofinansowanie z polskiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednocześnie z uruchomieniem pieca zmieniony został proces produkcyjny ołowiu surowego. W rezultacie przerób odpadów ołowionośnych wytwarzanych w hutach należących do KGHM wzrósł o 15 tys. ton rocznie.To z kolei umożliwi w przyszłości zlikwidowanie powierzchniowych składowisk tych odpadów.

KGHM pracuje nad sukcesywnym zmniejszaniem zużycia prądu. Firma kupuje "zieloną energię", realizuje projekty, które umożliwiają pozyskiwanie elektryczności ze źródeł ekologicznych, a wokół swoich hut w Polsce rozwija plantacje wierzby energetycznej. Prowadzi też prace badawcze związane z budową elektrowni wiatrowych w pobliżu hut.

Oszczędność energii i podnoszenie efektywności energetycznej to główne cele największych inwestycji proekologicznych, które KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowała w Polsce na przełomie 2014-2015 roku. Aż 165 mln zł firma wydała na kontynuację budowy dwóch bloków gazowo-parowych, jednego w Głogowie, drugiego w Polkowicach. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na oszczędności finansowe, ale też znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Pod  koniec 2014, nastąpiło oficjalne uruchomienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w blokach gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach. Praca bloków pokryje około 25% zapotrzebowania KGHM S.A. na energie elektryczną co pozwoli na  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery o 40 % w stosunku do emisji z konwencjonalnych źródeł opalanych węglem. KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie realizuje strategie rozwoju w sektorze energetycznym. Działania te pozwolą na stopniowe uzależnienie się od rosnących cen energii elektrycznej oraz zapewnienie stałej gwarancji dostaw.