Bezpiecznie w Internecie z KGHM

Spółka KGHM Polska Miedź oraz Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI) zapraszają szkoły z Zagłębia Miedziowego do udziału w projekcie „B@dź Bezpieczny w Internecie”.

wtorek, 05 Luty, 2019

KGHM już od ponad pół wieku jest obecny w Zagłębiu Miedziowym. Firma konsekwentnie dba nie tylko o pracowników, ale również o otoczenie, w którym prowadzi działalność. Szczególną uwagę spółka kieruje wobec swoich sąsiadów - mieszkańców tego regionu, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa.

KGHM sięga po najnowsze zdobycze nauki oraz techniki. Są one wykorzystywane w procesach wydobywczych, hutniczych oraz przetwórczych, z myślą o szerokorozumianym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo teleinformatyczne wszystkich spółek Grupy Kapitałowej, w której zarejestrowanych jest niemalże 10 000 komputerów, zapewnia powołany w 2001 roku Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji. COPI zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, ekspertów w obszarze bezpieczeństwa systemów, przetwarzania danych oraz systemów kontroli i dostępu.

Wszechobecne nowe technologie, komputeryzacja i cyfryzacja są istotną częścią nie tylko przemysłu, ale coraz odważniej wkradają się w życie najmłodszego pokolenia mieszkańców Zagłębia. KGHM poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo lokalnych społeczności i chętnie dzieli się z nimi swoją wiedzą oraz doświadczeniami.

Jednym z wielu przykładów takich działań jest projekt „B@dź Bezpieczny w Internecie”. KGHM dedykuje najmłodszym film, który przestrzega dzieci przed zagrożeniami jakie mogą napotkać w codziennym korzystaniu z Internetu.

KGHM oraz COPI zapraszają szkoły podstawowe do udziału w projekcie „B@dź Bezpieczny w Internecie”. W ramach programu szkoły otrzymają film, wraz z przekazaną licencją na jego publiczne udostępnianie. Placówki edukacyjne mogą również liczyć na merytoryczne wsparcie ekspertów z dziedziny IT zatrudnionych w Polskiej Miedzi. Projekt będzie realizowany od 11 lutego do końca roku szkolnego, to jest czerwca 2019 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania, przyjmowane są na adres komunikacja@kghm.com.