THE BEST OF THE BEST za Raport Roczny oraz pierwszy raz wyróżnienie za Raport Zintegrowany on-line

KGHM Polska Miedź otrzymał nagrodę THE BEST OF THE BEST za Raport Roczny oraz pierwszy raz wyróżnienie za Raport Zintegrowany on-line. Docenienie przez Kapitułę Konkursu świadczy o utrzymaniu przez KGHM najwyższego poziomu rachunkowości i sprawozdawczości.

wtorek, 23 Październik, 2018

The Best Annual Report to konkurs Instytutu Rachunkowości i Podatków na najlepszy raport roczny o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznano już po raz trzynasty. Nagrodę przyznają najwybitniejsi polscy eksperci i praktycy w dziedzinie rachunkowości, finansów i relacji inwestorskich.

Kapituła Konkursu ocenie trzy formy sprawozdań: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i raport zintegrowany.

KGHM Polska Miedź otrzymał nagrodę THE BEST OF THE BEST za Raport Roczny oraz pierwszy raz wyróżnienie za Raport Zintegrowany on-line. Docenienie przez Kapitułę Konkursu świadczy o utrzymaniu przez KGHM najwyższego poziomu rachunkowości i sprawozdawczości.

Raport Zintegrowany KGHM zawiera najważniejsze informacje o Spółce i otoczeniu rynkowym, zarówno dane finansowe jak i informacje dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Raport KGHM przygotowywany jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) i wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative GRI G4).

Gala finałowa THE BEST OF THE BEST Instytut Rachunkowości i Podatków odbyła się 18 października 2018 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. KGHM po raz szósty z rzędu uzyskał nagrodę The Best of The Best.