The Best of the Best

KGHM został wyróżniony nagrodą specjalną „The Best of the Best” dla najlepszego przedsiębiorstwa za raport roczny za rok 2011 oraz zdobył pierwszą nagrodę za raport roczny w internecie. 

środa, 31 Październik, 2012

W tym roku KGHM po raz pierwszy przygotował internetowy raport roczny w pełni interaktywny, zestawienie w Internecie jest dokładnym odzwierciedleniem tego co znajdziemy w wersji papierowej. Raport miedziowej spółki od razu został doceniony, KGHM otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii przedsiębiorstwa. 

Ponadto KGHM otrzymał drugi rok z rzędu nagrodę specjalną The Best of the Best za najwyższy poziom raportowania. Obok sprawozdania finansowego kapituła konkursu ocenia zawartość sprawozdania z działalności oraz wartość użytkową raportu marketingowego, co ma bardzo istotne znaczenie dla interesariuszy w kontekście stosowania zasad ładu korporacyjnego, polityki kadrowej czy działań proekologicznych. Raporty KGHM przez ostatnie lata plasowały się w czołówce najlepszych Spółek. 

– Nasz raport roczny jest czytany przez wiele środowisk, zarówno ze sfery finansowej, biznesowej, jak i społecznej. Staramy się w taki sposób przedstawiać nasze dane, by były czytelne dla wszystkich – mówi Włodzimierz Kiciński, I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, który odbierał statuetki. - Chciałbym w tym miejscu także podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w wykonanie tego raportu. Cieszy mnie to, że ten ważny dla spółki dokument po raz kolejny doceniany jest przez zewnętrzne instytucje. 

- Celem konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze raporty roczne, o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Inwestorzy oczekują informacji wiarygodnych i rzetelnych, opublikowanych w możliwie najkrótszym terminie –
 informuje Małgorzata Gula, Prezes Zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków - organizator Konkursu.