2023
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
21-11-2023
Prezentacja
KGHM_Prezentacja_Dzień Analityka_2023
pdf 5.6 MB KGHM_Prezentacja_Dzień Analityka_2023
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-11-2023
Prezentacja
KGHM_Q3_2023 prezentacja
pdf 3.9 MB KGHM_Q3_2023 prezentacja
15-11-2023
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2023 roku
28-09-2023
Prezentacja
KGHM_SMR_dla inwestorów
pdf 1.8 MB KGHM_SMR_dla inwestorów
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-08-2023
Prezentacja
Grupa KGHM H1 2023 prezentacja
pdf 4 MB Grupa KGHM H1 2023 prezentacja
17-08-2023
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023:
17-08-2023
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 184 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17-08-2023
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 185 KB JSF Raport z przeglądu KGHM Polska Miedź S.A. 30_06_2023
17-08-2023
Raport finansowy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 1.1 MB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe
17-08-2023
Raport finansowy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2023 r.
pdf 1.6 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2023 r.
07-06-2023
Prezentacja
Prezentacja inwestorska - czerwiec 2023r.
pdf 4.2 MB Prezentacja inwestorska - czerwiec 2023r.
18-04-2023
Prezentacja
Prezentacja inwestorska - kwiecień 2023r.
pdf 4.5 MB Prezentacja inwestorska - kwiecień 2023r.
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-05-2023
Prezentacja
Wyniki 3M'23
pdf 3.5 MB Wyniki 3M'23
17-05-2023
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
pdf 939 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2023 roku
2022
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
23-03-2023
Prezentacja
KGHM Q4 2022 prezentacja wyników
pdf 4.8 MB KGHM_Q4_2022_prezentacja
22-03-2023
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
zip 14 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2022
22-03-2023
Raport finansowy
Raport roczny RR 2022
zip 11.6 MB Raport roczny RR 2022
22-03-2023
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2022
zip 1.1 MB Sprawozdanie z płatności SPS 2022
22-03-2023
Raport finansowy
Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2022 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 1.4 MB sprawozdanie_finansowe_kghm_rr_2022.pdf
pdf 1.6 MB skonsolidowany_raport_roczny_srr_2022.pdf
pdf 7 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_kghm_i_gk_kghm_2022.pdf
20-12-2022
Prezentacja
Prezentacja inwestorska - grudzień 2022r.
pdf 4.6 MB Prezentacja inwestorska - grudzień 2022r.
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-11-2022
Prezentacja
Wyniki 9M'22
pdf 4.3 MB Wyniki 9M'22
16-11-2022
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
29-09-2022
Prezentacja
Dzień Inwestora Indywidualnego 2022
pdf 7.9 MB Dzień Inwestora Indywidualnego 2022
12-09-2022
Prezentacja
Prezentacja inwestorska - wrzesień 2022r.
pdf 3.5 MB Prezentacja inwestorska - wrzesień 2022r.
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-08-2022
Prezentacja
Wyniki 6M'22
pdf 4.1 MB Wyniki 6M'22
17-08-2022
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022:
17-08-2022
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 354 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17-08-2022
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 354 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17-08-2022
Raport finansowy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 4.1 MB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe
17-08-2022
Raport finansowy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2022 r.
pdf 1.6 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2022 r.
17-08-2022
Raport finansowy
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Marcin Chludziński
pdf 87 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Marcin Chludziński
17-08-2022
Raport finansowy
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Adam Bugajczuk
pdf 131 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Adam Bugajczuk
17-08-2022
Raport finansowy
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Pietrzak
pdf 131 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Pietrzak
17-08-2022
Raport finansowy
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Świder
pdf 87 KB Oświadczenie o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Marek Świder
17-08-2022
Raport finansowy
Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 185 KB Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
14-06-2022
Prezentacja
KGHM Investor presentation June 2022
pdf 3.7 MB KGHM Investor presentation June 2022
28-04-2022
Prezentacja
KGHM_Investor presentation 2022
pdf 3.1 MB KGHM_Investor presentation 2022
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-05-2022
Prezentacja
KGHM_Q1_2022_prezentacja
pdf 3.8 MB KGHM_Q1_2022_prezentacja
12-05-2022
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
02-02-2022
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (styczeń 2022)
pdf 2.7 MB Prezentacja inwestorska (styczeń 2022)
2021
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
24-03-2022
Prezentacja
Wyniki roku 2021
pdf 1.8 MB Wyniki roku 2021
23-03-2022
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2021
zip 34 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2021
23-03-2022
Raport finansowy
Raport roczny RR 2021
zip 14.3 MB Raport roczny RR 2021
23-03-2022
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
zip 14.4 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2021
23-03-2022
Raport finansowy
Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2021 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 2.7 MB raport_roczny_rr_2021.pdf
pdf 3.3 MB skonsolidowany_raport_roczny_srr_2021.pdf
pdf 7.7 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_kghm_i_gk_kghm_2021.pdf
pdf 5 MB sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_kghm_za_2021_roku.pdf
09-12-2021
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (grudzień 2021)
pdf 2.7 MB Prezentacja inwestorska (grudzień 2021 - WOOD)
17-11-2021
Prezentacja
Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 56.9 MB Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-11-2021
Prezentacja
Wyniki 9M'21
pdf 1.5 MB Wyniki 9M'21
16-11-2021
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
pdf 5.2 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
14-10-2021
Prezentacja
Prezentacja inwestorska
pdf 4.4 MB kghm_investor_presentation_ipopema.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-08-2021
Prezentacja
Wyniki 6M'21
pdf 1.6 MB KGHM Q2 2021 Prezentacja wynikowa
17-08-2021
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021:
17-08-2021
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 167 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
17-08-2021
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 173 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
17-08-2021
Raport finansowy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 1.1 MB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGH
17-08-2021
Raport finansowy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2021 r.
pdf 2.3 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2021 r.
05-07-2021
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (lipiec 2021)
pdf 4.2 MB KGHM Prezentacja inwestorska (lipiec 2021)
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-05-2021
Prezentacja
Wyniki 3M'21
pdf 1.2 MB KGHM Q1 2021 Prezentacja wynikowa
12-05-2021
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
12-04-2021
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (kwiecień 2021)
pdf 4.8 MB KGHM Investor presentation (April 2020)
2020
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
25-03-2021
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2020 rok
pdf 3.6 MB KGHM Q4 2020 Prezentacja wynikowa
24-03-2021
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2020
zip 35 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2020
24-03-2021
Raport finansowy
Raport roczny RR 2020
zip 7.9 MB Raport roczny RR 2020
24-03-2021
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
zip 8.1 MB Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
24-03-2021
Raport finansowy
Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2020 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit)
pdf 2.5 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM SRR 2020
pdf 5.5 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2020
02-12-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (listopad 2020)
pdf 4.5 MB kghm_investor_presentation_november_2020.pdf
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
19-11-2020
Prezentacja
Wyniki 9M'20
pdf 3.2 MB KGHM Q3 2020 Prezentacja wynikowa
18-11-2020
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
29-09-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (PKO BP: Virtual Investor’s Day)
pdf 4.9 MB Prezentacja inwestorska (PKO BP: Virtual Investor’s Day)
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-08-2020
Prezentacja
Wyniki 6M'20
pdf 3.1 MB KGHM H1 2020 Prezentacja wynikowa
19-08-2020
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020:
19-08-2020
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 181 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
19-08-2020
Raport finansowy
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 181 KB Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
19-08-2020
Raport finansowy
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 975 KB Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KG
19-08-2020
Raport finansowy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 r.
pdf 1.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 r.
23-06-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (WOOD’s)
pdf 4.6 MB Prezentacja inwestorska (WOOD’s)
15-05-2020
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (BofA)
pdf 4.7 MB Prezentacja inwestorska, Bank of America, 14 maja 2020
14-04-2020
Prezentacja
IR Release (COVID-19)
pdf 836 KB KGHM IR Release COVID-19
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2020
Prezentacja
Wyniki 3M'20
pdf 3.5 MB KGHM Q1 2020 Prezentacja wynikowa
13-05-2020
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
pdf 1000 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
2019
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-03-2020
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2019 rok
pdf 3.5 MB KGHM Q4 2019 Prezentacja wynikowa
17-03-2020
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2019
17-03-2020
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2019:
17-03-2020
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
pdf 382 KB Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
17-03-2020
Raport finansowy
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
pdf 1.5 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
17-03-2020
Raport finansowy
Raport roczny R 2019:
17-03-2020
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 37 KB Pismo Prezesa Zarządu
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 387 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
pdf 1.4 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
pdf 6.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku
17-03-2020
Raport finansowy
- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
pdf 12.5 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019
17-03-2020
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
pdf 118 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
17-03-2020
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 158 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
05-12-2019
Prezentacja
Prezentacja inwestorska (WOOD's)
pdf 3.2 MB Prezentacja inwestorska (WOOD's)
29-05-2020
Prezentacja
Dzień Inwestora Indywidualnego 2019
pdf 5.1 MB Dzień Inwestora Indywidualnego 2019
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
21-11-2019
Prezentacja
Wyniki 9M'19
pdf 1.8 MB KGHM Q3 2019 Prezentacja wynikowa
20-11-2019
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku
pdf 997 KB skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_kghm_qsr_3_2019.pdf
11-09-2019
Prezentacja
Prezentacja inwestorska
pdf 3.3 MB Prezentacja inwestorska
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
21-08-2019
Prezentacja
Wyniki 6M'19
pdf 2.1 MB KGHM H1 2019 Prezentacja wynikowa
20-08-2019
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019:
20-08-2019
Raport finansowy
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
pdf 188 KB raport_bieglego_rewidenta-skonsolidowane.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
pdf 283 KB raport_bieglego_rewidenta-jednostkowe.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.
pdf 912 KB skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_psr_2019.pdf
20-08-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w I półroczu 2019 r.
pdf 1.8 MB sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_gk_kghm_psr_2019.pdf
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2019
Prezentacja
Wyniki 3M'19
pdf 1.7 MB KGHM Q1 2019 Prezentacja wynikowa
15-05-2019
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
pdf 1.8 MB qsr_1_2019.pdf
14-02-2019
Prezentacja
Dzień Analityka 2019
pdf 16.4 MB Dzień Analityka 2019 Prezentacja
2018
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-04-2019
Raport finansowy
Informacja uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku
pdf 36 KB Raport cover
pdf 140 KB Informacja_uzupelniajaca_zalacznik
14-03-2019
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2018 rok
pdf 2.7 MB KGHM 2018 Prezentacja wynikowa
14-03-2019
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
pdf 223 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2018
14-03-2019
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny RS 2018:
14-03-2019
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
pdf 464 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta skonsolidowane
14-03-2019
Raport finansowy
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
pdf 1.4 MB Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KGHM RS 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
14-03-2019
Raport finansowy
Raport roczny R 2018:
14-03-2019
Raport finansowy
- Pismo Prezesa Zarządu
pdf 126 KB Pismo Prezesa Zarządu
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
pdf 465 KB Sprawozdanie biegłego rewidenta jednostkowe
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
pdf 1.3 MB Sprawozdanie finansowe KGHM R 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
pdf 5.2 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
pdf 6.5 MB Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych KGHM i GK KGHM 2018
14-03-2019
Raport finansowy
- Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
pdf 28 KB Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie komitetu audytu
14-03-2019
Raport finansowy
- Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
pdf 159 KB Ocena Sprawozdań Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem
20-12-2018
Prezentacja
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023
pdf 5.6 MB Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2018
Prezentacja
Wyniki 9M'18
pdf 2.3 MB Wyniki 9M'18
14-11-2018
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
pdf 2 MB qsr_3_2018.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-08-2018
Prezentacja
Wyniki 6M'18
pdf 2.2 MB Wyniki 6M'18
16-08-2018
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
pdf 2.5 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2018
Prezentacja
Wyniki 3M'18
pdf 2.1 MB Wyniki 3M'18
15-05-2018
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
pdf 1.7 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku
2017
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-03-2018
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2017 rok
pdf 2.5 MB Wyniki Grupy za 2017 rok
14-03-2018
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
pdf 131 KB Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
pdf 5.2 MB Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.3 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
14-03-2018
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
pdf 7.2 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2017
Prezentacja
Wyniki 9M'17
pdf 2.2 MB Wyniki 9M'17
14-11-2017
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2017 roku
pdf 1.6 MB qsr_3_2017.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
09-11-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany) - patrz raport bieżący nr 32/2017
pdf 3.6 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017 (skorygowany)
18-08-2017
Prezentacja
Wyniki 6M'17
pdf 1.8 MB Wyniki 6M'17
17-08-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
pdf 3.3 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
15-05-2017
Prezentacja
Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021
pdf 5 MB Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
27-10-2017
Raport finansowy
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
pdf 1.3 MB Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 (Skorygowany) - patrz raport bieżący nr 29/2017
08-05-2017
Prezentacja
Wyniki 3M'17
pdf 2.3 MB Wyniki 3M'17
05-05-2017
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 roku
pdf 1.3 MB qsr_1_2017.pdf
2016
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-03-2017
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2016 rok
pdf 1.3 MB Wyniki Grupy za 2016 rok
16-03-2017
Raport finansowy
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016
pdf 132 KB sprawozdanie_z_platnosci.pdf
16-03-2017
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2016 - patrz raport bieżący nr 28/2017
pdf 12.2 MB raport_g_2016.pdf
16-03-2017
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2016
pdf 9.4 MB raport_s_2016.pdf
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2016
Prezentacja
Wyniki 9M'16
pdf 1.2 MB KGHM Q3 2016 Prezentacja wynikowa
09-11-2016
Raport finansowy
Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 3/2016
pdf 1.5 MB qsr_3_2016.pdf
18-08-2016
Prezentacja
Wyniki 6M'16
pdf 1.4 MB kghm_h1_2016_final.pdf
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-08-2016
Raport finansowy
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
pdf 4.1 MB Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2016
Prezentacja
Wyniki 3M'16
pdf 1.5 MB Wyniki 3M'16
13-05-2016
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2016 roku
pdf 1 MB qsr_1_2016.pdf
2015
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
18-03-2016
Prezentacja
Wyniki Grupy za 2015 rok
pdf 2.7 MB KGHM Q4 2015 Prezentacja wynikowa
17-03-2016
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 10.6 MB Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
17-03-2016
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
pdf 8.3 MB Sprawozdanie Finansowe za rok 2015
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-11-2015
Prezentacja
Wyniki 9M'15
pdf 2.7 MB Wyniki 9M'15
12-11-2015
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB III kwartał 2015
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-08-2015
Prezentacja
Wyniki 6M'15
pdf 1.4 MB Wyniki 6M'15
13-08-2015
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
pdf 3.9 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2015
13-08-2015
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2015
pdf 3.6 MB Raport półroczny za rok 2015
26-06-2015
Prezentacja
Raport Zasobowy 2015
pdf 1.9 MB Raport Zasobowy KGHM 2015 Prezentacja
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
11-05-2015
Prezentacja
Wyniki 3M'15
pdf 976 KB kghm_q1_2015_prezentacja.pdf
08-05-2015
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2015 roku
pdf 1.1 MB qsr_1_2015.pdf
2014
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-03-2015
Prezentacja
Wyniki Grupy za rok 2014
pdf 1.3 MB Wyniki Grupy za rok 2014
16-03-2015
Raport finansowy
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 11.1 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2014
16-03-2015
Raport finansowy
Sprawozdanie Finansowe za rok 2014
pdf 8.1 MB Raport Roczny za rok 2014
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2014
Prezentacja
Wyniki 9M'14
pdf 1.8 MB Wyniki 9M'14
13-11-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
pdf 1.3 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 roku
04-08-2014
Prezentacja
Uruchomienie kopalni Sierra Gorda - Konferencja Prasowa
pdf 3.8 MB Uruchomienie kopalni Sierra Gorda - Konferencja Prasowa
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-08-2014
Prezentacja
Wyniki 6M'14
pdf 2.7 MB Wyniki 6M'14
13-08-2014
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
pdf 4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2014
13-08-2014
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2014
pdf 2.9 MB Raport półroczny za rok 2014
11-06-2014
Prezentacja
Investor Presentation May 2014
pdf 5.2 MB Investor Presentation May 2014
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2014
Prezentacja
Wyniki 3M'14
pdf 1.6 MB Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w pierwszym kwartale 2014 roku
14-05-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
pdf 1.4 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 roku
28-03-2014
Prezentacja
Założenia Budżetu na 2014
pdf 943 KB Założenia Budżetu na 2014
2013
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
28-03-2014
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
pdf 11.2 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2013
28-03-2014
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2013
pdf 6.8 MB Raport Roczny za rok 2013
28-02-2014
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 roku
27-02-2014
Prezentacja
Wyniki 2013 roku
pdf 1.6 MB Wyniki Grupy KGHM Polska Miedź w 2013 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
pdf 1.1 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 roku
13-11-2013
Prezentacja
Wyniki 9M'13
pdf 2.1 MB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2013 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-08-2013
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2013
pdf 2.2 MB Raport półroczny za rok 2013
30-08-2013
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
pdf 3.5 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2013
14-08-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2013 roku
13-08-2013
Prezentacja
Wyniki 6M'13
pdf 3.1 MB Wyniki Spółki w I półroczu 2013 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
pdf 1.6 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2013 roku
14-05-2013
Prezentacja
Wyniki 3M'13
pdf 2.5 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2013 roku
2012
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
29-03-2013
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2012
pdf 10.4 MB Raport Roczny za rok 2012
29-03-2013
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
pdf 15.5 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2012
01-03-2013
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku
28-02-2013
Prezentacja
Wyniki 2012 roku
pdf 9.7 MB Wyniki Spółki w 2012 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
12-11-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
pdf 2.4 MB Raport skonsolidowany za III kwartał 2012 roku
11-11-2012
Prezentacja
Wyniki 9M'12
pdf 6.5 MB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2012 roku
17-07-2012
Prezentacja
Prezentacja z okazji 15-lecia KGHM na WGPW
pdf 13.2 MB Prezentacja z okazji 15-lecia KGHM na WGPW
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2012
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2012
pdf 2.6 MB Raport półroczny za rok 2012
31-08-2012
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
pdf 3.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2012
13-08-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
pdf 2.5 MB Raport skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
12-08-2012
Prezentacja
Wyniki 6M'12
pdf 3.3 MB Wyniki Spółki po I półroczu 2012 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
pdf 3.8 MB Raport skonsolidowany za I kwartał 2012 roku
14-05-2012
Prezentacja
Wyniki 3M'12
pdf 4 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2012 roku
2011
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
30-03-2012
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
pdf 7.4 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2011
30-03-2012
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2011
pdf 5.3 MB Raport roczny za rok 2011
29-02-2012
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
pdf 1.8 MB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 roku
28-02-2012
Prezentacja
Wyniki 2011
pdf 2 MB Wyniki Spółki w 2011 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
pdf 550 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2011 roku
09-11-2011
Prezentacja
Wyniki 9M'11
pdf 8.6 MB Wyniki Spółki po 3 kwartałach 2011 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2011
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
pdf 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2011
31-08-2011
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2011
pdf 1 MB Raport półroczny za rok 2011
12-08-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
pdf 505 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2011 roku
11-08-2011
Prezentacja
Wyniki 6M'11
pdf 613 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2011 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
13-05-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
pdf 482 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2011 roku
12-05-2011
Prezentacja
Wyniki 3M'11
pdf 558 KB Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku
2010
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-03-2011
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
pdf 4.6 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2010
31-03-2011
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2010
pdf 3.5 MB Raport roczny za rok 2010
01-03-2011
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
pdf 540 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2010 roku
28-02-2011
Prezentacja
Wyniki 2010 i Budżet na 2011 rok
pdf 346 KB Wyniki Spółki w 2010 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
10-11-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
pdf 510 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2010 roku
09-11-2010
Prezentacja
Wyniki 9M'10
pdf 671 KB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2010 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-08-2010
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
pdf 1.6 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2010
31-08-2010
Raport finansowy
Raport półroczny 2010
pdf 1.4 MB Raport półroczny P 2010
13-08-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
pdf 488 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2010 roku
12-08-2010
Prezentacja
Wyniki 6M'10
pdf 936 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2010 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-05-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
pdf 450 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2010 roku
13-05-2010
Prezentacja
Wyniki 3M'10
pdf 1.2 MB Wyniki Spółki w I kwartale 2010 roku
2009
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
31-03-2010
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
pdf 3.1 MB Skonsolidowany raport roczny za rok 2009
31-03-2010
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2009
pdf 2.8 MB Raport roczny za rok 2009
28-02-2010
Prezentacja
Wyniki 2009 i Budżet na 2010 rok
pdf 481 KB Wyniki Spółki w 2009 roku oraz Budżet na 2010 rok
26-02-2010
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2009 roku
pdf 477 KB qsr_4_2009.pdf
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-11-2009
Raport finansowy
Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
pdf 15 KB Raport nr 41/2009: Korekta techniczna skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009
16-11-2009
Prezentacja
Wyniki 9M'09
pdf 678 KB Wyniki Spółki po III kwartałach 2009 roku
13-11-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
pdf 474 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2009 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
28-08-2009
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
pdf 3.4 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2009
28-08-2009
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2009
pdf 3.2 MB Raport półroczny za rok 2009
16-08-2009
Prezentacja
Wyniki 6M'09
pdf 595 KB Wyniki Spółki w I półroczu 2009 roku
14-08-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
pdf 530 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2009 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
pdf 458 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2009 roku
14-05-2009
Prezentacja
Wyniki 3M'09
pdf 678 KB Wyniki Spółki w I kwartale 2009 roku
2008
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
02-04-2009
Raport finansowy
Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
zip 2.6 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2008
02-04-2009
Raport finansowy
Raport Roczny za rok 2008
zip 4.1 MB Raport Roczny za rok 2008
27-02-2009
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
pdf 375 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-11-2008
Prezentacja
Wyniki 9M'08
pdf 973 KB Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2008 roku
14-11-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
pdf 312 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-10-2008
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2008
14-10-2008
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2008
zip 1.2 MB Raport półroczny za rok 2008
14-08-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
pdf 306 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2008 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
09-05-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
pdf 265 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2008 roku
2007
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
22-04-2008
Raport finansowy
Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
zip 1.3 MB Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2007
11-03-2008
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2007
zip 1.6 MB Raport roczny za rok 2007
29-02-2008
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
zip 230 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 roku
14-02-2008
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
zip 264 KB Raport spółki za IV kwartał 2007 roku
11-02-2008
Prezentacja
Wyniki IV kw. 2007
pdf 481 KB Wyniki Spółki w 2007 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
zip 239 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2007 roku
08-11-2007
Prezentacja
Wyniki 9M'07
pdf 824 KB Wyniki Spółkiw III kwartale 2007 roku
05-11-2007
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2007 roku
zip 258 KB Raport spółki za III kwartał 2007 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
23-10-2007
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
zip 1.1 MB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2007
14-09-2007
Raport finansowy
Raport półroczny za 2007 rok
zip 616 KB Raport półroczny za 2007 rok
14-08-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
zip 80 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2007 roku
12-08-2007
Prezentacja
Wyniki 6M'07
pdf 867 KB Wyniki Spółkiw II kwartale 2007 roku
06-08-2007
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2007 roku
zip 89 KB Raport spółki za II kwartał 2007 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
zip 74 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2007 roku
07-05-2007
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2007 roku
zip 118 KB Raport spółki za I kwartał 2007 roku
2006
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-04-2007
Raport finansowy
Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
zip 665 KB Skonsolidowany raport roczny za rok 2006
12-03-2007
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2006
zip 654 KB Raport roczny za rok 2006
01-03-2007
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
zip 84 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2006 roku
14-02-2007
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za IV kwartał 2006 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
zip 86 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2006 roku
08-11-2006
Prezentacja
Wyniki 9M'06
pdf 954 KB Wyniki Spółkiw okresie styczeń-wrzesień 2006 r.
06-11-2006
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport spółki za III kwartał 2006 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
17-10-2006
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
zip 631 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2006
12-09-2006
Raport finansowy
Raport półroczny za 2006 rok
zip 660 KB Raport półroczny za 2006 rok
11-08-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
zip 81 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2006 roku
07-08-2006
Prezentacja
Wyniki KGHM w II kwartale 2006.ppt
pdf 775 KB Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku
04-08-2006
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2006 roku
zip 79 KB Raport spółki za II kwartał 2006 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
15-05-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
zip 78 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2006 roku
05-05-2006
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2006 roku
zip 80 KB Raport spółki za I kwartał 2006 roku
2005
Dane roczne
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
20-04-2006
Raport finansowy
Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
zip 725 KB Raport roczny skonsolidowany za rok 2005
23-03-2006
Raport finansowy
Raport roczny za rok 2005
zip 647 KB Raport roczny za rok 2005
01-03-2006
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
zip 92 KB Raport skonsolidowany za IV kwartał 2005
14-02-2006
Raport finansowy
Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
zip 85 KB Raport spółki za IV kwartał 2005 roku
Trzeci kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
14-11-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
zip 91 KB Raport skonsolidowany za III kwartał 2005 roku
04-11-2005
Raport finansowy
Raport spółki za III kwartał 2005 roku
zip 87 KB Raport spółki za III kwartał 2005 roku
Półrocze
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
24-10-2005
Raport finansowy
Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
zip 585 KB Raport półroczny skonsolidowany za rok 2005
20-09-2005
Raport finansowy
Raport półroczny za rok 2005
zip 708 KB Raport półroczny za rok 2005
16-08-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
zip 120 KB Raport skonsolidowany za II kwartał 2005 roku
04-08-2005
Raport finansowy
Raport spółki za II kwartał 2005 roku
zip 80 KB Raport spółki za II kwartał 2005 roku
Pierwszy kwartał
Data Typ Nazwa Transcript Media Plik
16-05-2005
Raport finansowy
Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
zip 100 KB Raport skonsolidowany za I kwartał 2005 roku
05-05-2005
Raport finansowy
Raport spółki za I kwartał 2005 roku
zip 65 KB Raport spółki za I kwartał 2005 roku