Akcjonariusze Abacus zaakceptowali joint venture z KGHM

środa, 23 Czerwiec, 2010

Akcjonariusze kanadyjskiej spółki Abacus Mining & Exploration Corporation zaakceptowali we wtorek 22 czerwca warunki transakcji z KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i złota Afton-Ajax, położonego w Kanadzie. 

Obie firmy podpisały na początku maja umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki celowej na realizację projektu Afton – Ajax. Kanadyjskie złoże posiada rozpoznane zasoby wielkości 442 mln ton rudy miedzi. Ostatecznie projekt zatwierdziło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abacus. Za akceptacją warunków transakcji z KGHM głosowali akcjonariusze reprezentujący ponad 90 proc. głosów. 

– Wyniki dzisiejszego głosowania są wiążące i jednoznaczne. Akcjonariusze Abacus docenili wartość oferty KGHM. Z jednej strony zapewnia ona dalszy rozwój projektu Afton-Ajax. Z drugiej stwarza możliwość kreowania dodatkowej wartości, zarówno dla akcjonariuszy Abacus, jak i KGHM, poprzez wykorzystanie doświadczenia i zdolności obu firm do realizacji kolejnych projektów na terenie obu Ameryk. Liczymy, że pomyślna współpraca z KGHM pozwoli osiągnąć te cele – skomentował decyzje akcjonariuszy Przewodniczący Rady Dyrektorów firmy Abacus, Tom McKeever.

KGHM zakupi początkowo 51 procent udziałów w spółce celowej za 37 mln dolarów. W dalszej kolejności lubiński koncern ma możliwość dokupienia dodatkowych 29 proc. udziałów za kwotę nieprzekraczającą 35 mln dolarów.

Ponadto KGHM nabył 8,75 proc. akcji spółki Abacus (15 mln sztuk akcji) w drodze emisji zamkniętej za łączną kwotę 4,5 mln CAD. 

Zgodnie ze studium możliwości projektu Afton-Ajax z lipca 2009, po uruchomieniu produkcji w roku 2013, spółka KGHM i Abacus będzie produkować około 50 tys. ton miedzi i ponad trzy tony złota rocznie. Okres życia kopalni szacuje się na 23 lata.