Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Vice President of the Management Board for Finance

She has many years of experience in the banking sector in the area of corporate banking, a member of company governing bodies (Member of the Supervisory Board of Bank Pocztowy S.A. and AMW Invest Sp. z o.o.). Experienced manager (Managing Director of the Finance Division and Head of the Treasury Office at Poczta Polska S.A.). Member of the Polish Corporate Treasurers Association. Combines her corporate career with scientific and academic work. An academic at the SGH Warsaw School of Economics since 2007 (Professor of Finance at the Corporate Finance Unit in the SGH Institute of Finance). President of the judging panel of the Bank i Kredyt journal’s contest for the best article.

She has extensive qualifications in financial management and consultancy. An expert in financial liquidity, factoring, debt collection and sources of financing.

An author and co-author of numerous publications in the area of finance, including monographs: “Finanse spółki akcyjnej”, “Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, “Skarbnik korporacyjny”, “Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”, “Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”, “Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”, “Aktywne zarządzanie płynnością finansową”, ”Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”, “Faktoring w Polsce 2010”, “Faktoring w teorii i praktyce”, “Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, “Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, “Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie, należności)”, “Opłacalność działalności kredytowej banku”, “Podstawy tworzenia planu finansowego banku”.