W depresji Nie jesteś sam
Data:
09.2021/09.2022
Poradnictwo
Wsparcie
Konsultacje
Cena:
Bezpłatnie

Działania zaplanowane w programie kierowane są do mieszkańców Zagłębia Miedziowego w tym także pracowników Grupy Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. i ich rodzin z powiatów: Lubiński, Polkowicki, Głogowski, Legnicki, Złotoryjski, Bolesławiecki, Wschowski.

Do kogo kierujemy program:

 • Ludzie młodzi w wieku 18 - 35 lat, wchodzących w etap wczesnej dorosłości i dorosłości, przygotowujący się do zawarcia związku małżeńskiego lub roli rodzica, lub mających w swoim życiu za wartość założenie rodziny, pragnąca kierować własnym rozwojem, podejmować wysiłek samowychowawczy zgodnie z uznawanymi normami i wartościami
 • Pary, małżeństwa, rodzice i przyszli rodzice poszukujący pomocy w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian dorosłości, pokonywanie trudności w podejmowaniu ról życiowych w życiu dorosłym
 • Osoby dorosłe 18 – 65 poszukujące form rozwoju i pomocy psychologicznej
 • Osoby dorosłe zmagające się z depresją, uzależnieniem lub innymi zaburzeniami psychicznymi.

Zmieniająca się rzeczywistość i niewystarczające umiejętności adaptacyjne i społeczne oraz czas pandemii znacznie wpływają na konieczność podejmowania działań profilaktyki zdrowia psychicznego.

Program zakłada udzielenie profesjonalnego wsparcia w formie szeroko pojętego poradnictwa i wsparcia oraz konsultacji wszystkim osobom dorosłym którzy zmagają się z trudnościami emocjonalnymi lub pragną zwiększyć swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z codziennością, a także lepiej odnajdywać się w panującej rzeczywistości.

Wysoki poziom tych kompetencji wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, większą plastycznością zachowań i postaw w różnych sytuacjach społecznych oraz niższymi wskaźnikami lęku, depresji, czy poczucia samotności.

Wdrożenie i promocja narzędzi, takich jak grupy wsparcia, warsztaty, superwizja czy webinaria zwiększają zdolności i umiejętności interpersonalne, które mają znaczący wpływ na wykonywanie pracy i osiąganie sukcesu życiowego, działania programu nakierowane są także na psychoedukację i wzmocnienie kompetencji społecznych.

Wszystkie  działania realizowane będą w pięciu Punktach Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Lubinie, Legnicy, Polkowicach i Głogowie oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Chojnowie.

LUBIN - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin
www.cfrlubin.pl
tel: 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

LUBIN - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie Pax
ul. Orla 32, 59-300 Lubin
www.paxlubin.pl
tel. 697 672 275, e-mail: pax.stowarzyszenie@gmail.com

LEGNICA - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Legnickie Centrum Rodziny
ul. Poselska 13-15 59-220 Legnica
www.facebook.com/legnickiecentrumrodziny
tel: 511 870 401. e-mail: lcr.legnica@gmail.com

POLKOWICE - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Stowarzyszenie "Pro Familia" w Polkowicach
Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice
www.profamilia.polkowice.pl
tel. 535-854-255, e-mail: profamilia.polkowice@interia.pl

GŁOGÓW - PUNKT PROFILAKTYKI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Realizator: Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów
www.gsod.prv.pl
tel. 508192741, e-mail: gsod.mazurkiewicz@interia.pl

CHOJNÓW - PUNKT KONSULTACYJNY
Realizator: Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2, 59-225 Chojnów
tel. 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

80% osób, które poddane zostały badaniom ankietowym w ramach Tygodnia Walki z Depresją deklaruje, że zdrowie psychiczne jest dla nich bardzo ważne. Większość spośród tych badanych zamieszkuje teren LGOM.

Raport z badania: „Sposób rozumienia i postrzegania depresji przez społeczeństwo” Edyta Rząsa, Anna Migalska, Lubin 2021

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Organizator
Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Organizator
Legnickie Centrum Rodziny
Organizator
Stowarzyszenie PAX
Organizator
Stowarzyszenie Profamilia w Polkowicach
Organizator
KGHM
Partner

Program

W depresji Nie jesteś sam
PORADNICTWO
Terapie, superwizje i konsultacje
 • Psychoterapia indywidualna dorosłych
 • Terapia małżeństw i par
 • Terapia uzależnień
 • Terapia rodzinna
 • Terapia online
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla kadry zarządzającej
 • Superwizja grupowa lub indywidualna dla nauczycieli, pedagogów.
 • Konsultacje dla rodziców
 • Konsultacje dla małżeństw
 • Konsultacje psychologiczne indywidualne
GRUPY WSPARCIA
 • Dla rodziców, opiekunów
 • Dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Dla dorosłych dzieci alkoholików
 • Dla osób dorosłych
PAŹDZIERNIK - MIESIĄC ZDROWIA PSYCHICZNEGO
01-31 października
 • 100 darmowych pierwszych konsultacji ze specjalistą - ZAPISZ SIĘ
 • Wykłady tematyczne
 • Podcasty tematyczne 
 • Przewodnik po Terapii
PUNKT KONSULTACYJNY W CHOJNOWIE
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oferuje BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie:

 • Psychoterapii indywidualnej dorosłych
 • Terapii małżeństw/par
 • Terapii uzależnień
 • Konsultacji dla rodziców
 • Warsztatów i wykładów

ul. Anny i Juliusza Poźniaków 2

59-225 Chojnów

tel. 511 833 628

SEMINARIUM DLA MENADŻERÓW/KIEROWNIKÓW/PRACODAWCÓW
I edycja - 22.10 (piątek) g. 9.00-12.00
Oberża Skarbek w Lubinie (ul. Budowniczych LGOM 20)
Jak rozpoznać depresję i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

Bezpłatne szkolenie dla kadry kierowniczej, żeby lepiej zrozumieć sytuacje swoich pracowników, ich zachowania oraz zdobyć podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń ich stanu psychofizycznego. Przedstawione zostaną także możliwe formy pomocy i wsparcia w sytuacjach pojawienia się niepokojących objawów u pracowników.

Szkolenie obejmuje:

 • Charakterystyka wybranych problemów natury psychicznej;
 • Objawy nadmiernego stresu;
 • Lęk i objawy lęku nadmiernego vs Depresja – zjawisko czy choroba? Przyczyny, objawy, symptomy, czynniki ryzyka;
 • Depresja – jak zweryfikować i jak pomóc?;
 • Twarze depresji: ukryta, poporodowa, współistniejąca z uzależnieniem;
 • Czym jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? Jakie są jego objawy? Co leży u jego źródła? Co robić, by się nie wypalić?;
 • Wsparcie organizacji i pomoc w sytuacjach pojawiania się niepokojących objawów u pracowników;
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego w środowisku pracy;
 • Warsztat: Test „Ocena poziomu stresu” Czy grozi mi wypalenie zawodowe.

Organizator: Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II

Zapisy: https://forms.gle/FytFphJgQf3N4UC3A do 15.10, ilość miejsc jest ograniczona

Kontakt: nr tel. 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

Kontakt

Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II
Ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin
tel.: 511 833 628 e-mail: cfrlubin@gmail.com

60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM - baner