Wojciech Andrzej Myślecki

Wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1991-1993 - Amerykańskie Studium “Management in Free Market Economy”
 • 1978 - tytuł dr inż. nauk technicznych
 • 1965-1970 - Studia na Politechnice Wrocławskiej – mgr inż. telekomunikacji

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2002-obecnie - Global Investment Corporation Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
 • 2009-obecnie - Bank Zachodni WBK S.A. – Doradca ds. energetyki oraz projektów biznesowych;
 • 2009 - Ministerstwo Skarbu Państwa – Radca Ministra;
 • 2006 - Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. – Prezes Zarządu (w trybie oddelegowania z RN);
 • 2004-2006 - Winuel S.A. – Szef Zespołu Doradców Zarządu;
 • 2000-2002 - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Doradca Zarządu;
 • 1999-2003 - Polsko-Francuskie Centrum Inżynierii Systemów Przemysłowych przy Politechnice Wrocławskiej – Dyrektor;
 • 1998 - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Prezes Zarządu (w trybie oddelegowania z RN);
 • 1997 - Winuel S.A. - Prezes Zarządu;
 • 1991-1999 - Francuskie Podyplomowe Studium „Ecole Francaise de Genie des Systemem Industrieles – Kierownik;
 • 1991-1993 - Politechnika Wrocławska – Pełnomocnik Rektora ds. Przekształceń Organizacyjnych;
 • 1991 - Zakład Studyjno-Projektowy Politechniki Wrocławskiej – Dyrektor komisaryczny;
 • 1981-1982 - Politechnika Wrocławska – Dyrektor Gabinetu Rektora;
 • 1978-2008 - Politechnika Wrocławska – mianowany pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki;
 • 1971-1978 - Politechnika Wrocławska – asystent/starszy asystent na Wydziale Elektroniki.

Członek Rad Nadzorczych następujących spółek:

Generali PTE w Warszawie (2014–obecnie); Procom System S.A. we Wrocławiu (2011-obecnie);
Tauron Polska Energia SA (XII.2015–XI.2016); Energa Wytwarzanie S.A. w Gdańsku (Sekretarz RN - 2013-2015); Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Przewodniczący RN – 2011-2015); Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Operator SA (2009-2010); Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. (2007-2012); WZK „Victoria” SA (Przewodniczący RN - 2006-2008); Zakład Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w Lubinie (2000-2002); Wrocławski Park Technologiczny S.A. (1999-2003); Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (1998-2000); Telefonia Lokalna DIALOG S.A. (1997-2000); WINUEL S.A. (Przewodniczący - 1996-1999); Centrum OPHTA LAB Sp. z o.o. (Sekretarz RN - 1994-1998).

Ponadto pełnił następujące funkcje doradcze: Członek Rady Programowej Konsorcjum SmartPowerGrid Polska (2010–obecnie); Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. polityki energetycznej (2012); Członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia (1999-2001); Członek Rady Naukowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (1997-2003); Członek Rady Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej (1996-2003); Doradca dyrektora przedsiębiorstwa DOLPASZ we Wrocławiu (1992-1993); Szef Zespołu Doradców Wojewody Wrocławskiego (1992); Współpracownik międzynarodowej firmy konsultingowej AT Kearney (1991-1997); Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (1991-1993);  Doradca ds. polityki gospodarczej Premiera Rządu RP (1991-1992); Członek Zespołu Doradców Ministra Łączności (1976-1990).