Michał Marcin Jezioro

Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Rozwoju

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Prawa i Administracji - kierunek Zarządzanie oraz Wydział Filologii - kierunek Germanistyka). Ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie na kierunku Administracja Publiczna.

Menadżer z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu na międzynarodowych rynkach, od lat związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

W latach 2010-2016 Prezes Zarządu KGHM Shanghai Copper Trading Co. Ltd. Wcześniej Prezes Zarządu KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. w latach 2000- 2006 Wicekonsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.