Jacek Rawecki

Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów menedżerskich Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Od 2006 roku pełni funkcje zarządcze. Był m.in. prezesem Zarządu Katowickiego Węgla sp. z o.o. w Katowicach, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu oraz dyrektorem ds. marketingu i rozwoju PUH Brajt we Wrocławiu. Od 2015 roku członek zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ARS Sp. z o.o. W latach 2009-2013 Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A. w Legnicy. W tym czasie doprowadził do znaczącego rozwoju rynkowego spółki, zwiększając sprzedaż czterokrotnie w ciągu czterech lat. Wprowadzał m.in. nową markę soli kamiennej KGHM Sól oraz nadzorował inwestycję wybudowania najnowocześniejszego w Europie terminalu przeładunkowego kwasu siarkowego w Szczecinie. Za jego kadencji KGHM Metraco skutecznie budowało pozycję lidera branży odbioru złomu w Polsce i czwartej największej spółki na Dolnym Śląsku.

Posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego, nabyte w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. jako członek Rady Nadzorczej Grupy Energetycznej Katowice sp. z o.o. czy sekretarz Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat sp. z o.o.

Członek Rady Eksperckiej Europejskiego Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnership) na rzecz Surowców Naturalnych. W przeszłości zasiadał w Radzie Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu.