Krzysztof Skóra

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Finanse i Bankowość” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Związany z KGHM i grupą kapitałową od wielu lat. Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2006- 2008. Poza tym, m.in. doradca ds. gospodarczych, Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie (2008-2012), Skarbnik Gminy Ruja (2003-2006), Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Spółki Inwestycyjnej S.A. w Lubinie w latach 1999- 2002 oraz Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Członek Rady Nadzorczej m.in. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w latach 1991-1994,  Polkomtel S.A. w Warszawie oraz Kupferhandelsges.m.b.H w Wiedniu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ZNM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach oraz CVC Sp. z o.o. w Legnicy (1996- 1997).

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (IV kadencji), Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich w latach 2007–2008.