Miłosz Stanisławski

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, specjalność: ekonomika przedsiębiorstw/ekonomika przemysłu, 2011 – 2013 (2013); 
 • Społeczna Akademia Nauk (dawna Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) w Łodzi, Wydział Zarządzania, tytuł: magister, kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie organizacjami, w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie, 2006 – 2008 (2010);
 • Clark University, Worcester, Massachusetts, USA, College of Professional and Continuing Education, Master of Public Administration (MPA), 2005 – 2007 (2007);
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, tytuł: inżynier, kierunek: górnictwo i geologia, w zakresie eksploatacji podziemnej złóż, 2004 – 2007 (2008);
 • Społeczna Akademia Nauk (dawna Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) w Łodzi, Wydział Zarządzania, tytuł: licencjat, kierunek: zarządzanie i marketing, w zakresie marketingu, 2003 – 2006 (2006);
 • Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, 2007;
 • European Mining Course, Helsinki University of Technology, RWTH Aachen, University of Exeter, Delft University of Technology, 2005 – 2006.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 06.2016 - obecnie - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w Katowicach, członek Rady Nardzorczej;
 • 03.2016 - obecnie - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, adiunkt;
 • 01.2016 - obecnie - KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, członek Rady Nadzorczej;
 • 11.2015 – obecnie - M.S. Consulting Miłosz Stanisławski, własna działalność gospodarcza;
 • 10.2013 – 09.2014 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, adiunkt;
 • 10.2012 – 09.2013- Akademia Finansów i Biznesu Vistula (dawna Uczelnia Vistula) w Warszawie, adiunkt;
 • 10.2011 – 09.2012 Uczelnia Vistula (dawna Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna) w Warszawie, prodziekan Wydziału, asystent;
 • 10.2010 – 09.2011 Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, pełnomocnik Rektora, asystent;
 • 08.2010 – 05.2013 Polskie Radio S.A. w Warszawie, Agencja Fonograficzna, koordynowanie tworzenia Sklepu Internetowego Polskiego Radia;
 • 10.2008 – 05.2010 Narodowy Bank Polski w Warszawie, Gabinet Prezesa NBP, koordynowanie współpracy NBP z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 10.2008 – 09.2010 Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, asystent.

Od 08.2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Polskiego Górnictwa; od11. 2010 r. sprawuje mandat radnego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Od12. 2014 do 01.2016 doradca zarządu w Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie.