Wskaźniki (KPI)

NOTY
KPI - pełne dane
Format pliku XLS, rozmiar 12 KB