5 lat w liczbach

Dane finansowe

Opis20152014201320122011
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 15 939 16 633 18 579 20 737 20 097
EBITDA (mln zł)* 4 163 4 363 4 976 7 198 14 360
Zysk netto (mln zł) -2 788 2 414 3 058 4 868 11 335
Suma bilansowa (mln zł) 33 120 32 312 29 038 28 177 29 253
Kapitał własny (mln zł) 20 279 24 277 23 298 21 923 23 136
Zobowiązania i rezerwy (mln zł) 12 841 8 035 5 740 6 254 6 118
Inwestycje rzeczowe (mln zł) 2 673 2 416 2 357 1 766 1 514
Inwestycje kapitałowe (mln zł)** 76 27 87 9637 643
Koszt produkcji miedzi elektrolitycznej (USD/t) 4 172 5 227 5 738 5 370 4 578
Koszt produkcji koncentratu – C1 (USD/funt) 1,47 1,82 1,78 1,34 0,63

* za lata 2011-2014, zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja; za rok 2015 skorygowana EBITDA
** zakup oraz objęcie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych

KGHM 5 lat w liczbach [Excel, 10KB]

Wskaźniki

Opis20152014201320122011
Zysk na akcję (EPS, zł) -13,94 12,07 15,29 24,34 56,67
Dywidenda na akcję (DPS, zł)* - - 5 9,8 28,34
Cena / Zysk (P/E, x) - 9,00 7,7 7,8 1,95
Stopa zwrotu z aktywów (ROA, %) -8,40 7,50 10,5 17,3 38,7
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE, %) -13,70 9,90 13,1 22,2 49
Stopa zadłużenia (%) 38,80 24,90 19,8 22,2 20,9

ROA (stopa zwrotu z aktywów) =  wynik netto/aktywa ogółem x 100
ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) =  wynik netto/kapitał własny x 100
Stopa zadłużenia =  zobowiązania ogółem/pasywa ogółem x 100
* dywidenda za rok obrotowy

KGHM Wskaźniki [Excel, 10KB]

Produkcja

Opis20152014201320122011
Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. t) 574,3 576,9 565,2 565,8 571
Produkcja srebra metalicznego (t) 1 283 1 256 1 161 1 274 1 260

KGHM Produkcja [Excel, 10KB]