Kodeks etyki

Spółka opracowała Kodeks Etyczny, który został zatwierdzony przez Zarząd KGHM i wdrożony we wrześniu 2015 roku. Kodeks jest głównym narzędziem, w naszej kulturze korporacyjnej, które pomoże określić priorytety i ustalić zbiór zasad obowiązujących dla wszystkich pracowników w ich codziennej pracy.

Globalne organizacje wymagają spójnego podejścia do zasad funkcjonowania. Zaangażowanie KGHM w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu w tak zróżnicowanym środowisku jest dla nas niezmiernie ważne.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w KGHM: bezpieczeństwie, współdziałaniu, zorientowaniu na wyniki, odpowiedzialności i odwadze. Kodeks Etyki jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej. W Kodeksie Etyki wskazano również stosowaną przez Spółkę politykę różnorodności, którą określa rozdział 5.3 niniejszego kodeksu.

Kodeks Etyki