Polityka zgodności

KGHM to profesjonalny i zaufany partner biznesowy. Firma współpracuje jedynie z tymi kontrahentami, którzy działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także przestrzegają praw człowieka.

Standardy etyczne a proces zakupowy

W procesie zakupowym firma kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Przejrzyste i identyczne dla wszystkich dostawców zasady wyboru zostały zebrane w Kodeksie Etyki. Głównym przesłaniem Kodeksu jest zapewnienie o profesjonalizmie i uczciwości osób odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych. Dokument ten odnosi się także do takich aspektów, jak przeciwdziałanie możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz jednakowe traktowanie dostawców, w sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji. Celem KGHM jest rozwijanie świadomości w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, dlatego firma inwestuje w działania edukacyjne. 

Polityka Zakupów i praktyki w łańcuchu dostaw

Procedury zakupowe obowiązujące w KGHM są ściśle określone w przyjętej Polityce Zakupów, a wybór kontrahentów realizowany jest zgodnie z zasadą równego traktowania podmiotów gospodarczych. 

Zakłady produkcyjne KGHM posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO 14001, co świadczy, że działają w sposób bezpieczny zarówno dla pracowników, jak i otoczenia. 

Firma przeprowadza audyty dostawców weryfikując ich działania pod kątem przestrzegania praw człowieka i zatrudniania nieletnich. 

Obecnie KGHM opracowuje odrębny kodeks postępowania dla dostawców, który będzie regulować wszystkie kluczowe kwestie związane ze współpracą, również te obejmujące problematykę odpowiedzialności społecznej biznesu.